Logo rubriky
4/1987
  Fandom (další) (34)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Porada

V sobotu 28. března 1987 proběhlo v Olomouci další z řady setkání zástupců československých sci-fi klubů. Zúčastnily se jí tyto kluby: Sfinx Řež, R.U.R. Praha, Villoidus Praha, Laser Čelákovice, Parsek Praha, Dudlaj Předenice, Andromeda Plzeň, Pegasus Plzeň, ADA Praha, Castor SNV, Geomeohanika Bratislava, KPVPVF Banská Bystrica, Aldebaran Brno, IF Brno, Slaný, Solaris Praha, AB Hradec Králové, IQ. 2001 Bratislava, KLF Ostrava, Alef Bratislava, Gea II Boskovice, Spektrum Žilina, Chomutov, Dinič/?/ Tábor, Malevil Březová, Makropulos Šumperk, Sféra Bratislava, Hydrostav Bratislava, KLF Opava, Klub J. Vernea oPraha, Spectra Praha, Time Machine Praha, B.C. Praha, 451 F Košice, Prešov, Futurum Olomouc. Tedy dohromady 34 kluby. Toto číslo se ještě pokusil zaokrouhlit na 35 jistý chovanec psychiatrické léčebny v Dobřanech, jenž se představil jako Pražák a tvrdil, že uprchl z ústavu, aby mohl zastupovat sfk Tik Dobřany. To ovsem byla nehorázná lež, Ne proto, že by v Dobřanech při místním ústavu pro duševně choré podobný klub neexistoval, ale proto, že z Dobřan se prostě uprchnout nedá.
       Na programu této jarní porady bylo deset bodů. Ty se na řadu - dostaly ihned po tradičním úvodním projevu předsedy KK vyzývajícím ke stručnosti.
       1. Parcon '87
       Přes veškeré problémy s tím spjaté již bylo zcela jasno. Parcon '87 bude v Praze! převážná část programu bude soustředěna do soboty 13. VI. Program však poběží i v pátek a neděli.
       Svoje objednávky mohou kluby posílat na adresu Zdenka Rampase. Tentokrát není počet přihlášek na jednotlivé kluby předem omezen, protože kapacita bude téměř dvojnásobná oproti minulým rokům.
       2. Parcon '88
       Aby si všechny větší akce nevyžrali pražáci, bylo_dohodnuto, že příští Parcon se přesune, a tentokrát asi už definitivně, do Ostravy. Tím se vlastně vrátí tam, odkud vyšel, protože se na něm bude podílet i P. Poláček, který organizoval už jeho první ročník.
       3. Kalendář letošních akcí kromě Miniconu jsou už známa data konání všech větších akcí. Kalendář je uveden na poslední stránce tohoto čísla.
       4. Podzimní porada
       Pořádání podzimní porady bylo svěřeno sfk 451F, Doposud nebylo pevně stanoveno datum konání, ale mělo by se jednat o září nebo říjen.
       5. Ankety Ludvík, Klub, Fanzin a Fanoušek roku.
       Ankety Ludvík se dodatečně poradě /žádný zástupce nebyl přítomen/ ujal sfk Terra.
       Klub roku: anketu budou i nadále pořádat OK. Garantem je klub J. V. O Fanzin roku a Fanoušek roku projevil předběžně zájem sfk Trifid z Liberce. Jeho zástupci se však nestihli dostavit takže otázka nebyla dořešena.
       6. Informace o nových klubech
       Na poradě se představili zástupci dvou nových klubů: Geomechanika Bratislava a Gea II Boskovice. A jednoho nového klubu, o kterém šly fámy již dlouho před jeho vznikem R. U. R. Dále jsou to ještě nové kluby jejichž zástupci se nedostavili: Vyškov, Vsetín a Nemesis. V současné době vzniká ještě další klub v Prešově.
       7. Informace o zaniklých klubech
       Během poslední doby zanikly tyto kluby: TV Bratislava, Asteroid Heřmanův Městec, Klon Praha, Spika Praha.
       Další kluby neodpověděly na tzv. existenční dopis ani o sobě v rámci fandomu nedali jinak znát. Jsou to Odysseus Brno, Mimoň, Kepler Praha, Priestor Poprad.
       KK nedoporučuje na adresy těchto klubů posílat jakékoli cenné materiály.
       Od poslední porady tedy už nebyl zaznamenán takový velký přírůstek jako v posledních letech. Dá se teď očekávat, že se růst počtu klubů zastaví a kvantita bude nahrazována kvalitou.
       8. Volba KK
       Předsedou KK byl opět zvolen Z. Rampas. Jako členové KK byli schváleni P. Březina, J. Pavlík, M. Podpěra.
       9. Kontrola projektů
       anketa Ludvík - v loňském roce ji sfk Terra provedl na dané podmínky dobře. Letos /podle dodatečné zprávy/ se jí opět ujal.
       Informace - doba výroby jednoho, čísla IK se protáhla v průměru na jeden a půl měsíce. V poslední době je aktuálnost ještě zmenšována, potížemi při distribuci /IK dochází i několik týdnů po odeslání nebo vůbec ne/ pravděpodobně způsobeno dlouhou cestou přes několik podatelen.
       kartotéka fanů
       videofond obě akce se pravděpodobně nekonají pro administrativní potíže
       Kartotéka překladů
       Její první verze byla vyrobena a vydána jako příloha IK brzy po jarní poradě. Spolupráce klubů byla minimální. Pravděpodobně bude organisátorem zrušena.
       kartotéka sfk - je neustále doplňována a vydávána vždy po poradě. Kluby by měli víc hlásit změny adres, případně zánik.
       pomoc novým klubům - Spectra rozpracovala metodiku se kterou byla seznámena KK
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK