Logo rubriky
4/1987
  Fandom (další) (34)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Nový SFK

Podle posledních zpráv vznikl v Litoměřicích nový sfk. Jmenuje se ARABEUS a jeho zřizovatelem je SSM. Doposud se do něj přihlásilo přes šedesát zájemců a zájem je stále velký.
       „Klub je rozdělen do několika skupin. Vedle vedení je to filmová skupina, která tvoří vlastně skupinu technického zabezpečení. Technicky a vlastně i organizačně zabezpečuje projekce filmů, schůze, školení apod. Dále je to futurologická skupina, zde se jedná většinou zájemce o vědu a techniku, literárně-dramaturgickou skupinu, zde se jedná vlastně pouze o spolupráci, a dále dvě skupiny zájemců o SF literaturu.“
       Členové klubu by rádi navázali na zkušenosti jiných, již zaběhnutých klubů. Pokud někdo z vás bude chtít přispět radou i pomocí může napsat na adresu:
       Václav Zelenka, Smetanova 7, 412 01 Litoměřice
       Seminář o klubové činnosti se uskuteční 23. VI. 1987 v Praze. Bude v radiopaláci, Vinohradská úl. č.40 /nad vchodem do kina Květen/ od 10 hod. pravděpodobně do 17 hod. Prezentace začne v 9,15 hod.
       Seminář o klubové činnosti má sloužit v prvé řadě vzájemné výměně zkušeností a vzájemné klubové spolupráci. Témata diskusí mohou být různá. Například: Proč vznikají sfk, Sociologické složení členů sfk, všední den v klubu, fanziny a cony jako součást činnosti klubu, Práce s dětmi apod. Program bude upřesněn podle přání účastníků semináře.
       Budou vítání všichni zájemci o klubovou činnost. Semináře by se měli zúčastnit jak zástupci sfk, kteří pracují dobře, tak i zástupci klubů, které ještě hledají náplň své činnosti. Připomínky, náměty a dotazy adresujte E. Čiérnému, Matěchová 14, 140 00 Praha 4.
-eč-

ADRESAŘ SF KLUBŮ

Nepřenesen do web IK.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK