Logo rubriky
5/1987
  SF soutěže (další) (35)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

III. tematická lit. soutěž AF 167

       Téma: Solitóza
       Ptáte se co je to solitóza? Zalistujme ve slovníku cizích slov, který vyjde v roce 2087 v SPN, Praha abychom si v něm pod heslem solitóza přečetli:
       „Obecný název pro jistý komplex dušeních poruch vznikajících u lidí, kteří strávili delší dobu o samotě v kosmu, a to bez ohledu na to, zda šlo o samotu ve volném nebo uzavřeném prostoru. V poslední době byly také zaznamenány případy solitózy v souvislosti s dlouhodobým pobytem o samotě na dně zemských moří a oceánů. Solitóza se projevuje zkresleným vnímáním skutečnosti /iluzemi/, zdánlivými smyslovými vjemy /halucinacemi/ nebo nepřiměřeným jednáním, chováním a náladou postižených osob a nezřídka je provázena poruchami vědomí nebo částečnou amnézií. Propuká náhle bez signálních příznaků již v době osamění nebo později při opětovném pobytu postiženého mezi lidmi, přičemž v posléze uvedeném případě je délka této takzvané inkubační doby nejvýše jeden rok.
       Forma:
       Povídka rozsahu nejvýše 10 normalizovaných stran, v jejímž ději hraje solitóza určitou funkční roli. Povídka musí být původní, dosud nikde nepublikovaná.
       Termín:
       15. listopad 1987
       Zásady:
       Zúčastnit se může každý, kdo se o soutěži nějak dozví a splní její podmínky. Přijímají se práce psané česky nebo slovensky. S ohledem na čtecí kapacitu poroty se může jeden autor zúčastnit nejvýše 99 pracemi. Příspěvky se předkládají ve dvou strojopisných vyhotoveních, psaných ob řádek.
       Aby se vyloučila zcela nepředpokládaná stranickost poroty, soutěží se anonymně. To znamená, že autoři nebo autorky zašlou své příspěvky pod zvolenou značkou, kterou rovněž označí přiloženou zalepenou obálku obsahující jejich občanské jméno a adresu a to do uvedeného termínu na adresu: ing. Věra Ševčíková, VÚT Václavská 6, 658 41 Brno
       Osobní předávání soutěžních prací členům poroty je nepřípustné a postihuje se diskvalifikací. Zasláním povídek do soutěže nezaniká jejich tvůrcům právo disponovat s nimi po vyhlášení výsledků soutěže podle vlastního uvážení.
       Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
       Porota:
       dr. Karel Blažek /předseda/, ing. Jaroslava Fialová, ing. Věra Ševčíková.
       Cena:
       První tři vyhodnocené povídky budou odměněny cenami ANTIGÉ odlišené barevným provedením. Vítěz získá titul „zlatý kandidát AF 167“ za rok 1987 s právem používat za svým jménem označení Au-CAF, druhý v pořadí titul „stříbrný kandidát AF 167“ a právo používat za svým jménem Ag-CAF a třetí v pořadí titul „měděný kandidát AF 167“ včetně práva používat za svým jménem Cu-CAF
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK