Logo rubriky
5/1987
  (35)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Oficiálně o SF

Můžeme zaznamenat rozvoj sci-fi literatury, zatím spíše v kvantitě než ve výrazné umělecké kvalitě. Vědeckofantastická literatura donedávna reprezentovaná jen tvorbou Josefa Nesvadby získala další autory, mezi nimi i prozaika tak zkušeného, jako je Vladimír Páral. Tento žánr literatury vstupuje, respektive usiluje ve svých nejlepších představitelích vstoupit do sféry řešení mravních otázek, varuje před zpronevěřením se odvěkým, tradičním hodnotám lidského soužití. Závažnější filosofické otázky budoucnosti lidstva zatím neformuluje. U řady mladých autorů většinou dosud knižně nepublikujících, se však setkáváme i s nebezpečím únikovosti, které ohrožuje jejich literární snažení.
       Z hlavního referátu předneseného předsedou SČS na IV. sjezdu Svazu českých spisovatelů dne 3. III. 1987
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK