Logo rubriky
6/1987
  (36)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

PhDr. Vladimír Veverka Veverkystán

       VĚC: Organizace knižních burz, dražeb a podobných šílenosti.
       Vláďo,
       dovol, abych Ti ještě jednou srdečně poděkoval za milou a dlouhou Instruktáž, kterou jsi pro mne a P. Houžvičku přednesl /téma: burza sf knih/ u příležitosti Tatraconu 1987.
       Domnívám se, že Tvá moudrá slova by neměla zapadnout - naopak, jakmile odsouhlasil jejich definitivní verzi, dovolil bych si je rozmnožit /pod názvem „Veverkovy K-B-D zásady“ přes kopírák k širšímu použití/ a zaslat organizátorům jiných takových akcí.
       Ještě než se dostanu k vlastnímu tématu, dovolím si skromně podotknout, že klady a zápory knižních burz a dražeb /dále jen kbd/ mi byly jasné už po účasti na jarní akci R.U.R. Navíc jsem měl před Tatraconem to štěstí, že jsem se zúčastnil organizačně nezvládnuté kbd v Chomutově a dík laskavosti sci-fi muzea Praha jsem se seznámil s několika články na toto téma. Z nich vyjímám zejména statě p. Žarnaye a článek /s kterým v podstatě souhlasím/ z Interkomu č. 14 s názvem „Dražba? Ne - horor!“ Jehož autorem podivuhodnou shodou okolností jsi opět Ty.
       Na následujících řádcích si tedy dovolím rozvést některá pravidla kbd. Po diskusi - i veřejné v R.U.R. - by mohly nabýt takřka /neboť vše se vyvíjí/ definitivní podoby a podzimní kbd by se jimi mohla již řídit. A ještě něco: Nebuď překvapen, nenajdeš-li nic nového vždyť se jedná pouze o reakci na Tvé myšlenky.
       1. Příjem knih
       A/ Navrhuji zrušit evidenci pomocí počítače. Vím, že je to myšlenka příliš heretická, než aby nenarazila na odpor určitých pseudoprogresivistů, ale počítače vskutku zdržuji. O chybách v programu ani nemluvě.
       B/ Každý prodávají odevzdá dva /jeden se vrátí jako kontrola/ nebo jeden seznam knih. Na tomto nekompromisně trvat - stejně se najde dost popletů, kteří tuto podmínku nesplní.
       C/ Seznam: l/ Po pravé straně nechat cca 4 cm volného místa - sem se zapíší evidenční čísla.
       2/ Na jeden list papíru pouze 25 /vhodné s aritmetického hlediska/ nebo třicet /normovaný a hlavně přehledný strojopis/ knih a to strojem či velkými tiskacími písmeny.
       3/ Každý list seznánu dostane vlastní ev. číslo. Za lomítkem pak pořadové číslo kmihy.
       4/ Tento seznam pak leží u pokladny.
       D/ Výběrčí knih mají právo - před zahájením vlastního prodeje - na koupi omezeného množství knih /5 až 10/ přičemž toto právo se samozřejmě nevztahuje na tituly určené k dražbě. /O tom H. od T. si to Vláďo ještě osobně vyříkáme./
       E/ Mimopražští, respektive ti, jenž se kbd nezúčastní osobně, mohou do určitého termínu poslat zásilku knih, jejichž počet je limitován jedním seznamem. Zde tedy 25 nebo 30, /Ovšem pouze v případě, najde-li se dobrovolník, který knihy vyzdvihne, ale hlavně opět odešle!/
       F/ Některým mamutím prodejcům /viz P. M./ se evidenční čísla listů u seznamů přiděli předem. Totéž předpokladem i u všech členů Tvých klubů, přičemž některá čísla zůstanou klidně neobsazena.
       2. Vlastní prodej
       Zde vlastně není co vylepšovat. Snad jen:
       A Utvoří-li se před zahájením fronta, pak prvních cca 20 lidi smí odkoupit pouze omezený počet knih.
       B/ Pojede-li se bez počítače, pak leží seznamy knih u pokladny, kde čtveřice fanů: První čte ev. čísla, druhý odškrtává a hlásí ceny, třetí sčítá a čtvrtý operuje s oběživem. Ve finále to mohou zvládnout dva lidé, ale proč nás přetěžovat.
       C/ Musí být dohodnuto /a dodrženo/ střídání organizátorů na Jednotlivých postech. Navíc tři lidé, schopni a ochotni zaskočit kdykoli kamkoli.
       D/ Místo lidí s cedulkou odborný poradce volně se pohybující sem a tam, navrhuji vyhradit jim celý stůl s obrovským nápisem.
       E/ Pomocí finančních přebytků /které zákonitě musí vzniknout/ navrhuji hradit organisátorům občerstvení i kdyby to měla být pouhá kyselka Mattoniho.
       3. Dražba
       A/ Knihy může vybírat kolik lidi chce, ala pauze jeden má poslední slovo, za výběr ručí a jeho jméno budiž také zveřejněno.
       B/ Pouze organizátor má právo knihu v burze umístit, popřípadě neumístit. Na poznámky typu: „Pouze pro dražbu“ nabude brán zřetel, i kdyby to mělo za následek nepřevzetí některých knih do kbd vůbec. Dále je naprostou samozřejmostí, že vybraný titul se musí v dražbě ocitnout tolikrát, kolikrát je nabízen a to v jakékoliv formě.
       /Rozuměj staré i nové vydáni, xerox, strojopis,/
       C/ Navrhuji vytipovat dopředu „x“ knih do dražby a jejich seznam zveřejnit předem. Že se jich sejde od jednoho titulu deset? Nevadí. Konečně /možná/ koupím /a nejen já/ Koniec večnosti za 100,-.
       Navrhuji vytipovat dopředu „x“ knih, které se do dražby nedají - pro jejich neprodejnost na dražbách minulých. To bych ale radši nezveřejňoval.
       Konečně navrhuji vytipovat dopředu „x“ knih, které budou umístěny v dražbě pouze za předpokladu, nepřesáhne-li jejich vyvolávací cena soudnou hranici. Toto vlastně uvádím pouze jako námět k zamyšlení, ale s aukčními lístky z minulých burz jsem ochoten o tom vášnivě diskutovat.
       D/ Také navrhuji provést u nevydražených knih druhé kolo: S cenou o cca 15% nižší než původní. Jako experiment bych to udělal po dohodě a několika prodávajícími. Podmínka: Prodávající musí souhlasit!
       E/ Evidence bez počítače - jednoduchá. Vyvolávač prostě přečte ev.č.
       F/ Seznam /alespoň většiny/ dražených knih musí být před dražbou zveřejněn. Při různém stupni utajováni se jedná o hazard s důvěrou kupujících - vždyť jde o jejich peníze. Navíc by měl vyvolávač v průběhu dražby pronášet upozorňující výroky á: „Dostáváme se na Kajdoše. Vzácná kniha, ale sešlo se nám jich šest.“ /!/ O tom, že by se čas od času mělo upozornit i na stav knihy.
       G/ Ještě evidence: Na list, ze kterého je vybrána kniha k dražbě se udělá velké D a kniha se podtrhne.
       4. Výplata peněz - zásadně po dražbě.
       5. Strháváni peněz - Navrhuji tento systém:
       1/ Do 51,- Kčs /včetně/ strhnout jednu korunu. Vztahuje se i na dražbu
       2/ Do 102,- Kčs /včetně/ strhávat dvě koruny
       3/ Nad 102 Kčs /včetně/ strhávat /burza i dražba/ 10%
       4/ Nad „x“ Kčs /včetně/ strhávat /burza i dražba/ 15%
       Komplikované? Možná. Rozhodně spravedlivější a navíc je o čem diskutovat? Koneckonců diskuse je účelem. Víc hlav. i ve fandomu!
S pozdravem V. Soukup. Svobodně demokratická republika Winstónie.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK