Logo rubriky
7/1987
  (37)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Dnes neformálně o:

Seminář o klubové činnosti se uskutečnil pod záštitou RUR dne 23.5.1987. Zúčastnilo se ho 18 zástupců 16 sf klubů. Byly to pražské kluby: BC, RUR, TM, Kassandra, Villoidus, J. Vernea, Ada; dále pak Sfinx Řěž, KPVPVF B. Bystrica, KLF Opava, Daneliáni Chomutov, Třesk Třebíč, Malevil Březová n. Sv., Andromeda Plzeň, Cassiopeia Habartov a Futurum Olomouc. Na semináři se po přehledu současného stavu sfk /celkem dosud vzniklo 80 sfk a zaniklo 12 z nich/ projednávala řada bodů. Byla to následující témata: proč vznikají kluby a kdo do nich chodí, všední den v klubu, cony a fanziny jako součást činnosti klubu. Dále byly na pořadu otázky finanční a organizační a zkušenosti z práce s dětmi.
       Po každém bodu programu uvedeném krátkým referátem se k němu zástupci jednotlivých klubů vyjadřovali a mluvili o tom, jak to dělají u nich, případně jak řeší své problémy.
       Diskuse byla otevřená. Hovořilo se i o tom, jak některé kluby vznikly jenom kvůli „Parconu“. Bylo konstatováno, že můžeme očekávat úpadek současného zájmu o sci-fi, což přinutí kluby k tomu, aby zkvalitnily svou práci. Byly vysloveny názory, že doba specializace klubů ještě nenastala a že na výrobu kufříkových pořadů nám zatím nestačí ani síly, ani finance. Zatím kluby nevyužívají možnosti skrývající se v práci s dětmi. Spolupráce mezi kluby je minimální, a to často pro nedostatečnou informovanost. Interkom neplní svou funkci. Důležitá byla ta část programu, kde se hovořilo o podmínkách organizačního zajištění conů a pořadů. Na závěr bylo konstatováno, že sfk mají ještě mnoho nevyužitých možnosti a zaleží často jen na členech a ne, jak se s oblibou tvrdí, na objektivních příčinách, jaký mají svůj sfk.
- eč -
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK