Logo rubriky
8/1987
  (38)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Jak na to.

Tento! článek je určen nejen těm, co nás čtou, ale především těm, kteří nám občas posílají či přinášejí nějaký ten příspěvek. Mnozí pozornější si již jistě všimli, že INTERKOM je psán do sloupců a ulehčují nám práci tím, že své příspěvky již do příslušné formy upravují. Jim diky, ale ...
       Tedy několik zásad, které by měli dodržovat, aby jejich příspěvek byl bez úprav či přepisováni přímo použitelný:
       1) šířka sloupce - u běžných psacích strojů 32-34 úhozů, nikdy však víc než 36. U strojů s perličkovým písmem pak 42-44 úhozů, nejvíce 46.
       2) Stroj by měl mít dobře vyčištěné typy, měl by mít nepříliš opotřebovanou barvící pásku, a to tak, aby barvila (pokud možno dostatečně). Písmenka by, pokud je to technicky jen trochu možné, neměla vyskakovat.
       3) Pokud má příspěvek více částí, je pro orientaci dost důležité označení jejich pořadí, u delších pak očíslování stránek.
       4) Opravy chyb - ty bývají největším kamenem úrazu. Nejlépe je opravovat je opravným lakem, neboť nejčastěji používaný TAS-TEX či podobné mazací papírky bývají málo účinné, barva brzy z papíru opadá a výsledek je nevalný, neboť pro xerox jakoby oprava provedena nebyla. Části, které je třeba vypustit, je vhodné přeškrtnout jinou barvou, nejlépe červeně.
       3) Závěrečná korektura. Je lépe svěřit ji nějaké nezainteresované osobě, která nám již po prvním přečtení najde více chyb než my, ač bychom si dílko četli od rána do večera. Tolik tedy několik zásad, jichž většina by měla být dodržována zcela všeobecně. Věříme, že dodržováním těchto zásad se dále prohloubí a zlepší Naše Vzájemná Spolupráce.r
redakce
       Žádáme SF kluby, aby do redakce INTERKOMu posílaly termíny (popř. programy nebo rámcové programy; svýcch SF akcí na příští rok - 1988 !!!
F.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK