Logo rubriky
8/1987
  (38)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

DOPIS

       PhDr. P. Jurkovič, Topolčany 955 01, Gogolova 1883
8. 7. 1987

Vážený súdruh RNDr. Zdeněk Rampas!

       S vďakou vraciam KOsmický ČAS - ročník 1987 pretože nepovažujem za potrebné, aby som súťažné poviedky dal čítať mladým autorom v Sci-fi krúžku. Len letmo som nazrel do obsahu a konštatoval, že plne nerešpektovali účel, aký bol uvedený v propozíciách, teda o najlepšiu poviedku s mierovou tematikou a myslím si, že išlo, totiž, hlavne o najaktuálnejšiu a najžiadanejšiu protivojnovú tému, o zachovanie mieru na Zemi, aj v kozme, o ekologickej záhube, proste o víťazstve ľudstva nad hroziacou kataklizmou, o živote človeka v budúcnosti a nie o také práce, v ktorých dominujú symptómy banálnej lability vo forme dobrodružného žánru, ako sa písalo už pred polstoročím. Teda nič nového, iba povrchný dej bez myšlienkovej hĺbky, podložené psychológiou, genetikou, prognostikou a vedou. Aj sci-fi príbeh, hoci ten najbláznivejší, musí mať svoju logiku, ináč je to vákuum, prázdnota myšlienok, schéma a šablóna.
       Preto sa nehnevajte, že tak otvorene píšem, ale musel som svoju mienku tlmočiť a radšej by som čítal tých pár poviedok, ktoré, notabene, zaujali porotcov svojou solídnosťou spracovania, silnými obrazmi a závažnostiami. Tie sa, bohu žial, vynechali!
S pozdravem P. Jurkovič
1 apríl. „Parcon '87“.
       Isaac Asimov vydal v roce 1986 sbírku povídek Robot Dreams (Sny robotů). Obsahuje převážně reprinty starších prací, avšak titulní povídka je zbrusu nový příběh z robotí série, první od povídky Dvousetletý člověk, kterou napsal už před deseti lety.
       Po dvacetileté přestávce bylo zahájeno natáčení nového televizního seriálu Star Trek. Producentem je opět Gene Roddenberry, hlavním scénáristou je David Gerrold.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK