Logo rubriky
9/1987
  Cony (další) (39)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1987

Readercon

       Ve dnech 10.-12.7. '87 se v Byšičkách již 3. READERCON.
       Je to jediná akce tohoto druhu u nás, Žádný jiný fanzin nepořádá setkání svých čtenářů. A tak měli odběratelé SVĚTELNÝCH ROKŮ šanci setkat se již potřetí ve veliké „rodině“ čtenářů SR, vyslechnouti přednášky a shlédnouti pořady, jež pro ně připravila „jejich“ redakce i si pobesedovati s redaktory.
       Letos se opět potvrdilo heslo, které je uvedeno v zakládajícím dokumentu Readerconu, totiž že je to Celostátní setkání čtenářů SROV. Nejvzdálenějšími účastníky byli čtenáři ze Spišské Nové Vsi. Ač bylo na akci mnoho scifistů -14,5, nepodařilo se zajistit účast celé Čtenářské obce, neboť tou dobou byli tři čtenáři v zelené díře.
       Účastníci měli možnost získat nejnovější informace z Ertologie, vědy o Ertaru. Seznámili se tak s novým kalendářem a dělením dne, s vládní soustavou republiky Ertar, s bájemi Ertaru i se zeměpisem kontinentu Taros, kde Ertar leží.
       Redakce proslovila přednášky o historické SF trilogii „Poslední král, jež se v Ertaru právě točí.
       Součástí programu byla i chutná strava a pobyt v přírodě, spojený s koupáním.
       Promítaly se diapozitivy a filmy z předchozích Readerconů a SF akcí vůbec.
       Jedním z nejdůležitějších bodů programu bylo udílení ceny MrSKHA za zásluhy o rozvoj SR* Za rok '86 se jejím držitelem stal Vladimír Widtman, který ilustruje obálky a články v SR.
       Během Readerconu vyšlo několik Speciálů SR, doplněných diapozitivy, pohlednicemi, mapou Tarosu a dokonce CD diskem s hudbou trilogie „Poslední král“.
       Dojmy účastníků, jejich písemný záznam je součásti konferenčního poplatku, budou zveřejněny v SR speciálu věnovaném READERCINu.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK