Logo rubriky
1/1988
  Cony (další) (42)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Výťažok z Informátora Euroconu

13tn EUROPEAN SCIENCE FICTION CONVENTION

ORGANIZER: EUROCON COMITEE HUNGARIAN SF SOCIETY

BUDAPEŠŤ 5 POB 514 HUNBARY H-1374

Eurocon '88

Konečný dátum Euroconu. t. j. celoeurópskeho sci-fi kongresu usporiadaného v Maďarsku Je:
       od 7. júla do 10 júla včítanie.
       Miesto konania: BUDAPEŠŤ - BUDAPEŠŤ KONGRESSZUSI KÖZPONT (Budapešť - Budapešťské kongresové centrum), H-1444 Budapest, Pf.223, tel. 869 388, telex 22-7717
       Na trojdňovej akcii je možné sa zúčastniť po prihlásení sa a zaplatení účastníckeho poplatku. Účastnícky poplatok podľa zahraničných zvyklosti má stúpajúcu tendenciu v časovej postupnosti a v bráne kongresu stojí najviac. Pre zahraničných účastníkov sa účastnícky poplatok stanovuje takto :
       Riadny člen - písomná prihláška podaná do 28.8.1988 - 2000 Ft; do 15.5.1988 - 2500 Ft; po 15.5.1988 - 3000 Ft; Formálny člen - jednotne - 1500 Ft
       Suma zodpovedajúca účastníckemu poplatku sa bude preberať pri osobnom prihlásení od zahraničných účastníkov v maďarských forintoch.
       Formálne členstvo sa môže kedykoľvek premeniť na riadne členstvo, keď sa zaplatí rozdiel medzi poplatkom za riadne a formálne členstvo. Formálny člen sa dostane do zverejnenej evidencie účastníkov kongresu a dostane zadarmo publikácie vydané pre účastníkov kongresu. Zúčastni sa tiež na hlasovaní ceny poslucháčov, ale akcii sa nezúčastňuje.
       Keďže EUROCON je zároveň i tohoročným HUNGAROCONom, čiže oba cony sa poriadajú súčasne, niet zvláštneho poplatku za Hungarocon. Tento poplatok je už začlenený do poplatku Euroconu.
       Berúc do úvahy, že počet ubytovaní, hlavne tých lácnejších je ohraničený, účastníci sa dostanú pri zaisťovaní ubytovania do poradovníka podľa prihlásenia.
       Program Eurocona obsahuje nonstop video, premietania filmov, udelenie a slávnostné odovzdania cien Hungarocona, Arany Meteór i cien Euroconu. Budú sa tu konať prednášky, besedy, stretnutia so zahraničnými klubmi, domácimi i zahraničnými spisovateľmi, podpisové akcie, medzinárodná výstava fanzinov, výstava sci-fi umenia s cenami obecenstva, výstava kníh a časopisov, módna prehliadka, možnosť kúpy príležitostných pohľadníc i výtlačkov, zoznamovací večierok, slávnostný záverečný banket, atď.
       Riadni i formálni účastníci dostanú vydané publikácie zadarmo. Pre zahraničných účastníkov bude zabezpečený štvorjazyčný simultánny preklad akcií.
       Akékoľvek informácie, súvisiace s Euroconom je možné si vyžiadať na adrese sci-fi združenia (Budapest 5, PF. 514, H-1374).
       Dve poznámky prekladateľa - podlá súkromného listu Huga Preyera pre prekladateľa, text hore uvedený bol napísaný pre účastníkov zo ZSSR. Ak má niekto možnosť cez akúkoľvek organizáciu predisponovať peniaze skôr, bude to vítané, no nezamieta sa ani možnosť hore uvedená platiť až po príchode.
       - Je potrebné sa prihlásiť čo najskôr, pretože fani z PLR a ZSSR sa hlásia (podľa informácii) húfne a tak i lacnejšie ubytovania sa postupne odsádzajú.
       - Hugo Preyer ponúkol možnosť účastniť sa na medzinárodnej sci-fi výstave. Predpokladám, že by nebol ani proti zaslaným fanzinom. Preto každý, kto by rád vystavoval na Eurocone, nech sa spoji s  Hugom Preyerom, adresu ktorého uverejňujem na konci. List prosím koncipovať: v  maďarčine, pripadne v angličtine, alebo v ruštine. Ak by ste nenašli vhodného prekladateľa, píšte na moju adresu, uvedenú tiež na konci. Ale upozorňujem, v každom prípade je potrebné si najprv vykonzultovať veci listom! Bolo by zbytočné zasielať umelecké diela, aby sa pripadne neznehodnotili na pošte, keď už budú miesta vyhradené pre výstavu obsadené!
       - Preto, kto si vie zohnať potrebné množstvo forintov, neváhajte a posielajte svoje prihlasovacie lístky. Hugo Prayer mi sľúbil poslať, ak to bude potrebné, i formuláre, ale myslím, ak na prihlasovacom lístku uvediete osobné údaje, ako je to pri podobných akciách zvykom, budete zaradení do zoznamu. Je to však iba môj predpoklad nechcem mať v júni dav zunivých fanov predo dverami.
       Asi toľko. Ešte sľúbené adresy a sci-fi zdar.
       Preyer Hugo, VEGA, Magyar Sci-fi Egyestület, Budapest 5, Pf. 514, H-1374, Maďarsko.
       Egon Niczky, Gagarinovo nám. 5/III. Košice 04 001
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK