Logo rubriky
2/1988
  Fandom (další) (43)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Prosincové teze

Zdá se mi, že v poslední době se stále řidčeji, či možná téměř vůbec diskutuje o otázkách souvisejících s fandomem, s jeho stavem a perspektivami. Stačí jen srovnání jarních - podzimních porad SF klubů před několika lety a dnes. Dříve se debatovalo a diskutovalo tři dny téměř nepřetržitě, dnes na takovou poradu stačí jedno odpoledne, A přitom si myslím, že i dnes je dost problémů, které by měly byt vyřešeny. Uvedu jen několik návrhů.
       První souvisí přímo se systémem našich porad. Katastrofální neúčast českých klubů v Košicích '87 a obdobně řídké návštěvy slovenských klubů v Praze (85,86) ukazují, že s rostoucím počtem SF akcí klesá potřeba pořádat porady dosavadním způsobem. Domnívám se, že by stačilo jediné celostátní setkání na jaře a pak několik regionálních na podzim (Cechy, Morava, Slovensko). Tato podzimní setkání by na rozdíl od jarního mohla být součástí nějakého conu.
       Zlepšit by se mělo i vydávání kalendáře SF akcí. Nemohli by se alespoň někteří organizátoři domluvit a „vyplňovat“ kalendář rovnoměrněji?
       Ještě nepřehlednější situace panuje ve vyhlašování nejrůznějších soutěží a anket. I zde by snad bylo možné vydat jejich přehled se stručnou charakteristikou, termínem uzávěrky apod. Chtít ještě přehled dosavadních vítězů a jejich prací by asi bylo příliš.
       Parcon'88 je ještě daleko, ale přesto: Kdo a jakým způsobem bude rozhodovat o dalších místech konání této reprezentativní akce čs. fandomu? Neměla by koordinační komise navrhnout kriteria, která by měl splňovat kandidát na pořádání Parconu, zvláště, když tento bude putovní??
       A Ještě návrh na závěr. Již několik let soutěží polské kluby ve znalostech SF. Občas se objeví i v polské televizi. Což se pokusit vytvořit i u nás obdobný systém soutěží družstev jednotlivých SF klubů, s tím, že by se celostátní finále mohlo odehrát na Parconu. Možnost praktické realizace si chceme ověřit na únorovém pořadu našeho SF klubu „Ufouni ve Slaném III“.
L. Peška
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK