Logo rubriky
3/1988
  (44)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

BURZA

Vlado Srpoň chystá na 14. květen Den SF literatury. Vedle dražby a burzy se můžeme těšit na autogramiádu, přednášky atd. Pozvánky dostanou všechny čs. Kluby. Zahájení v 11.00 ve Slovnaftu.
       Scifilia - není jak by se zdálo zcela fiktivní, ale má i svou redakci, své příspěvky jí můžete posílat na adresu: Petr Baubín, Maurerova 1301/2, 149 00 Praha 4, do konce května, aby bylo možno je do Parconu 88 připravit ke zveřejnění.
       2. března, v den desátého výročí startu prvního československého kosmonauta, se v Ústí nad Labem koná zakládací schůzka místního SFK. Zájemci o kontakt si mohou, ale už teď psát na adresu:
       Ladislav Cibulka, Gagarinova 2706/27, 400 12 Ústí nad Labem
Redakční poznámka: Redakce si dovolila vypustit z článku J. Fidry „Vzhůru do pekla“ některé výroky na pokraji žalovatelnosti. Smysl článku se tím nikterak nezměnil a vůbec tím neutrpělo několik podnětů k zamyšlení, které lze pres všechny výhrady v článku nalézt.
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Nad obcí 1/12, 140 00 Praha 4 - Krč. šéfredaktor: P. Březina. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z. Rampas, M. Hlaváč. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto Číslo bylo dokončeno 23. 2. 1988.
       Literární revue
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK