Logo rubriky
3/1988
  Fanziny a časopisy (další) (44)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

FANFAN Fandomu

O SOUTĚŽÍCH se ve fandomu začíná poněkud siřeji diskutovat. V současnosti jich existuje velké množství. Na jedné straně je dobře, že jejich spektrum poskytuje amatérským (a někdy i profesionálním) autorům rozmanité tematické okruhy. Na straně druhé se v jejich uzávěrkách a v práci a oceněnými pracemi těžko vyznat. Navrhuji sestavit na nejbližším jednání zástupců všech SF klubů především pokud možno co nejúplnější seznam dosud fungujících soutěží - literárních, výtvarných, dramatických, hudebních a jiných. Tím se připojuji k požadavku některých fandů. V přehledu by mohly být uvedeny tyto údaje: kategorie, název, pořadatel, téma, způsob zpravování (rozsah, počet zasílaných kopií, ap.), pevný termín uzávěrky, termín vyhlášení výsledků, udělované ceny, případně zvláštní požadavky pořadatelů. Seznam bych mohl každoročně uveřejnit v prvním Fanfanu. Pochopitelně, že by zachytil i soutěžní témata, která se každý rok mění (viz. soutěž AF 167, O emblém Castora, ad.). Stává se mi, že uveřejním vyhlášení některé soutěže a pořadatelé se ani neobtěžují poslat na oplátku kompletní výsledkovou listinu a zapůjčit vítězné příspěvky. Vždyť prezentace oceněných je také svým způsobem odměnou za vynaloženou práci. Pochválit v tomto směru mohu SFK Castor, Trifid a SFK J. Vernea. Dluhy zatím neodčinily SFK Andromeda, AF 167 a jiní, ačkoliv všichni, kterým Zápisník avízo otiskl, přiznávají zvýšený zájem autorů. Není divu, když časopis má náklad přes 220 tisíc výtisků a každé číslo čte zhruba trojnásobek čtenářů. Když však nenajde výsledky soutěží na stránkách Fanfanu, ba dokonce když pořadatel ani nevyrozumí (či alespoň nepoděkuje za účast v soutěži) většinu autorů poštou, ztrácí amatérský, a tím více i profesionální přispěvatel zájem o další účast. Proto je na pořadatelích, aby každou soutěž seriózně vyhodnotili a aby dále využili vítězné práce. Například vydáním zvláštního čísla svého fanzinu (jako AF A67, Kočas:) anebo poskytnutím jiným klubům a zájemcům, či představením prací a autorů na větších conech. Přimlouvám se také za uvážlivější výběr soutěžních témat.
       Oceňuji v tomto ohledu například AF 167 (naposled téma solitóza), Castor a Trifid (J.Arbes). Tématy by se měly stávat často diskutované otázky - kupř. vztahy člověka k různým výsledkům vědeckotechnického pokroku, rozvoj oborů jako medicína, robotika, biotechnologie, problémy energetické, populační, demografické atd. Cílem těchto snah by možná byl i větší zájem amatérských autorů po sebevzdělání v několika oborech já potažmo i fundovanější úroveň jejich sci-fi povídek, kreseb či jiných soutěžních útvarů. Jsem přesvědčen, že jedině s důkladnou znalostí současného stavu vědy a techniky se může sf autor rozmáchnout až k nejvyšším výšinám fantazie a kombinovat své překvapivé postřehy, nápady a příběhy. Sci-fi nesmí být nikdy samoúčelná, a jak pozoruji z různých soutěží, dosud u nás ještě existuje. Škoda.
FANFAN
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK