Logo rubriky
2/1988
  (45)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 4/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Causa Chytilová

V jednom z minulých čísel Interkomu jsem četl velmi ostrou kritiku Věry Chytilové a jejího filmu Vlčí bouda. Neviděl jsem ho a tedy nemohu posoudit oprávněnost napsaného. Měl jsem ale možnost vidět jiný film téže režisérky - Šašek a královna. Děkuji Vám paní Chytilová, Vám Šašku i Vám Královno.
-pra-

KVARK 2/88 Literární revue

       Recenze, kritika, ohlasy, názory.
       Neprošlo jazykovou ani stylistickou
       úpravou. Vychází nepravidelně,
       Redakční uzávěrka 10.3.1988.
       K tisku s IK.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK