Logo rubriky
5/1988
  Fandom (další) (46)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Dvakrát meraj...

Po prečítaní článku „Vzhůru do pekla“ v Interkome č. 44 sa musím k nemu vyjadriť. Je určite správne, že ho redakčná rada I. Zverejnila /na stránkach I. by mali mať polemické články svoje stále miesto/, ale azda ho mala v redakčnej poznámke komentovať trochu ináč. Márne som totiž hľadal v príspevku „niekoľko“ podnetov, ktoré vraj v ňom sú. Jediná vec, v ktorej sa s autorom príspevku úplne stotožňujem je to, že peniaze, ako určitá forma zisku v nasej činnosti, by sa nemali zásadne vyskytovať. Úhrada nevyhnutných nákladov - to áno, ale zisk -rozhodne nie! Veď to, čo robíme, robíme z lásky k niečomu nedefinovateľnému, čo spoločne nazývame sci-fi. Máme to radi, baví nás to, tak teda nepleťme do toho prachy! Pýtam sa autora príspevku, čo ho viedlo k jeho napísaniu? Má nejaké konkrétne, pripomienky pre organizátorov SF plesu? Myslím si, že nejapne narážky na finančné otázky súvisiace s organizáciou 2. SF plesu olomouckého klubu Futurum sú neopodstatnené a autor príspevku /cenzurovaného/ by sa mal čo najskôr ospravedlniť. Jedno príslovie hovorí, že pry, ako niečo odrežem, dvakrát si to zmeriam, to isté by málo platiť aj o písaní. Účasť na každom plese niečo stojí, tak sa nečudujme, že je tomu tak aj na SF plese. A ja verím organizátorom, že si nechcú namastiť kapsu! Robíme pekné akcie - Minicony, Parcon, Tatracon, Dracon atď., ktorých charakter je odlišný a každá je svojím spôsobom pekná a zaujímavá. Olomoučáci prišli s plesom - oddych, zábava, spokojnosť. Treba im len popriať, aby ich elán vydržal a nedali sa znechutiť podobnými názormi. Nuž a článku Vzhúru do pekla!“ navrhujem udelenie titulu: „nejvykutálenější“ príspevok Interkomu v roku 1988.
Boris Porošin KPVPVF B.B.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK