Logo rubriky
88/1909.txt
  (50)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 9/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

„DRAŽBA“

DRAŽBA 0 DRAŽBA 0 DRAŽBA 0 DRAŽBA 0 DRAŽBA

Myslím, že není nutné, abych i já chválil letošní Parcon v Ostravě (předpokládám, že se před mou vyskytne především pochvalná reportáž). Rád bych se však zamyslel nad dražbou, která zde proběhla.
       Dražba je vždy pro určitý okruh fanů velkým vzrušením (např. trekkie ninja chrononaut, Kejval, Vládo Srpoň, R2), a proto i kořením každého velkého setkání. Už z tohoto důvodu je třeba poděkovat pořadatelům za její uspořádání.
       Letos si pořadatelé vyhradili rozdělování knih do dražby a burzy podle vlastního uvážení. Myslím, že tento systém je jedině správný, a i když k přímému rozmístěni měli někteří odborníci výhrady, přiznejme, že vkus každého je jiný a že zde hrála roli i určitá nezkušenost.
       Ta se zřejmě projevila i na samotném průběhu dražby. Rád bych nyní uvedl některé chyby, kterých se pořadatelé podle mého názoru dopustili:
       1. Na seznamu vydražované literatury chyběl počet výtisků každého titulu. Důsledkem tohoto opomenutí byla nevyváženost cen dražených knih. Mnoho lidí ze začátku „nindžovalo“ o knihy, které se vyskytly i později ve vyšší kvalitě za nižší ceny.
       Pokud se draží jediný výtisk, nutně ho dostane nejvytrvalejší „nindža“ a cena je pak měřítkem zájmu. Proč však vyhánět ceny u knih, kterých je na dražbě více (letos např. Koniec věčnosti). Zde se pak dějí dvě nepěkné věci:
       a/ je znemožněna taktika nezainteresovaných
       b/ dražba připomíná výdělečný obchod několika málo jedinců za systému kdo dřív přijde, ten dřív mele, neboli mele ten, jehož hromádka je dříve na řadě.
       2. Zdržování dražby zdlouhavým, i když jistě dobře míněným popisem knihy. Název a vyvolávací cena následovaly až na konec dlouhého proslovu o charakteru knihy. Potom byla chvíli pauza (u méně známých knih), kdy lidé dumali o svém eventuelním zájmu. Nebylo by lepší, kdyby se nejdůležitější údaje vyhlásily nejdříve? Pokud lidé vědí, o co jde, je charakterizování knihy zbytečné, pokud ne, je vždy dost času se o těchto věcech zmínit.
       Nerad bych, aby byl tento článek pochopen jako kritika pořadatelů, ale spíše jako návod pro jejich následovníky. Vždyť i tato dražba představovala hodiny práce (o prošvihnutém programu Parconu nemluvě) a možná kdyby měli pořadatelé v té době po ruce podobný článek, mohli se mnoha chyb vyvarovat. Bez chyb však není zkušeností.
- R2 -
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdeněk Rampas. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Redakce: M. Hlaváč. Ilustrace: 9* I. Jelínková, P. Miškovský. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Toto číslo bylo dokončeno 29. 7. 1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK