Logo rubriky
10/1988
  Fandom (další) (51)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

VĚRU, VYPEČENÝ KLUB SE TU KLUBE !

Jeho klubot vyhlásila v Interkomu č. 50 (str. 19) faní CB: bude to NON-PARCORAN CLUB. Už dlouho jsem nečetl tolik non-sensů, jako v jejím jásotu. Nový klub, na rozdíl od Parcoránu, je prý
       1/ otevřený,
       2/ polysexuální,
       3/ formální, což já dle CB jediný styčný bod s Parcoranen,
       4/ demokratický,
       5/ vysoce perspektivní.
       Nyní k jednotlivým bodům:
       Otevřenost je formulována 1. zákonem klubu: Členství je zapovězeno Parcoránům. Vaše otevřenost je tudíž uzavřenost, není-liž pravda faní CB?
       Polysexualita nového klubu mne uvádí do rozpaků. Vím, co je homosexualita, její podstatou je souložení jedinců totožného pohlaví. Bisexuálům je to jedno, souloží s totožným i opačným pohlavím. Táži se: s kým (nebo dokonce s ČÍM) budou as souložiti polysexuální nonparcoráni?!
       Formálnost bude snad devizou NPC, nikoli však Parcoránu, jehož účel je dekorativní a existenciální.
       Organizací, a nikoli nevýznamných, jejichž smysl spočívá v existenci, je více. Jméno alespoň jedné příležitostně sdělím CB bez přítomnosti svědků. Též PC je, aby důstojně byl.
       Demokratičnost jest prakticky demonstrována faktem, že Zákony vymyslel zakládající pentavirát, který se automaticky vyhlásil za elitu (viz § 6 Zákonů, faní JUDr. CB!).
       Vysoká perspektivnost jest jediné, čemu věřím. Perspektivnost ta je, jak v kraji zvykem, chmurná.
S velebným pozdravem, bez náznaku úcty
Ondřej ÚFO Neff, MCL
tytulární prezydent PC
P.S. Málem bych zapomněl! Pentavirové ustavili (doživotně!) předsedou a jediným členem ÚKRK Zdeňka Rampase, třebaže jako titulární sekretář PC nesmí být členem NPC ( viz § l Zákonů, faní JUDr CB!) To už je jako Zákon o podniku !
       Táži se, předsedo a člene ÚKRK NPC, neměl bys tu bandu rozehnat hned?
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK