Logo rubriky
7/1988
  Recenze (další) (51)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 10/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Kmen 31/1988

Zaujatý komentář

Strana 1: Nerovné jubileum - Rovný tucet (posledních) let české SF Osobní a osobitý pohled Zdenka Volného na stav české SF a literatury vůbec. Těší nás zmínka o Interkomu, leč mrzí nedůtklivá reakce na glosu o knize Požár u zlatých labutí. Doktor QQ jistě není proti skutečné angažovanosti, ale upozorňuje na nebezpečí skryté v tom, že ZV kritizuje stejné jevy jako Švejda, navíc podobnými prostředky. Švejda si svým heroickým bojem s náhradními problémy a následky, nikdy s příčinami, jistě brzy vypíše nějakou výnosnou funkci v našem „litproduktu“, ZV jde ale přece o něco zcela jiného.
       Strana 2: je možně přeskočit, je zbytečné ničit si zrak impotentní rubrikou ...došlo poštou..., bud do Kmene píší jen idioti, nebo jsou listy čtenářů pečlivě prosívány. (Láďa Dvořák mě nabádá, abych se vyhnul vulgarismům a napsal, že rubrika dokonale obráží úroveň našeho intelektuálního života.) Neztrácejte čas ani s Anketou k prvnímu půlroku samostatnosti Kmene, krom obvyklé dávky servility vůči šéfredaktorovi neobsahuje nic. Redakce by konečně mohla nalézt nějakou bezbolestnou formu jak zrušit mrtvě narozenou „Litparádu“.
       Strana 3: Ondřej Neff Lovci černých mloků (Několik dodatků a upřesnění) Název článku je převzat z miniantologie vydané SFK RUR, po prázdninách by měla být k dispozici ostatním klubům.
       „Proboha, vždyť je to schůze“ nevzkřikl na Parconu '87 režisér, nýbrž režisérka.
       V bistru Zdenička se dohadovaly Pardubice '82, název Parcon (poprvé použitý pro Parcon '83) navrhl ON v redakci Sedmičky, tehdy ještě na Staroměstském náměstí, viz SF fanzin 4/82 (Villoidus).
       ON se zmiňuje i o práci poroty CKČ, k tomu bych chtěl dodat: Přes svou značnou rozrůzněnost se porota řídí něčím co se asi nedá nazvat kriterii, neboť to zatím nikdo nesepsal, a možná to ani sepsat nelze, nicméně to objektivně existuje. Potom co první tři porotci odevzdali svá hodnocení, bylo určeno obsazení prvních deseti míst, dál už si mezi sebou jen měnily pořadí. Zdá se tedy, že porota jako celek pozná nejen dobrou SF, ale i literaturu.
       Strana 4: 22 otázek pro K.Č. (Karla Čapka) mi připadá být řídkým blábolem, ale raději si to ověřte.
       Strana 5: Povídka J. Petra Skála pro Braga byla šestá v hlavní soutěži, nikoli čtvrtá jak je uvedeno.
       Strana 6: Budoucnost už není co bývala Iva (Ivana) Adamoviče. Nutno přečíst.
       Strana 7: Povídka E. Hauserové Setkání s partou výtržníků převzatá z už zmiňovaného sborníku Lovci černých mloku. Škoda jen, že není doplněna medailónkem vítězky CKČ '88. Ten se snad objeví v rubrice Dvě otázky... v některém příštím čísle. V tomto nám V. Páral případně oznamuje, že jeho flirt s SF už skončil.
       Strana 8 a 9: Ukázky z knihy Taromancie CH. Dobzinskiho a My J. Zamjatina, první začíná zmínkou o Věži převýchovy a druhá o (popravčím) Stroji Dobrotitelovu. Věru chyběla mi jen ukázka z Orwellova 1984 se zmínkou o Ministerstvu lásky.
       Strana 10: Tři výborné recenze I. Adamoviče, P. Kosatíka a V. Horáka, v němž jistě každý poznal O. Neffa.
       Strana 11: (poslabší) Kruh vydá sbírku sci-fi prací dětí do patnácti let Mysli si svět. Řekl bych, že to bude dobrá ilustrace ztrát, které jsme doznali potom co Kruh nebyl včas přizván k Ceně Karla Čapka.
       Strana 12: (budeme někdy litovat, že jich není více?) Hříčka Jitky Pavlíkové Jak zacházet s mimozemšťany. Jde o JP hledanou inzerátem v jednom už starším Villoidu? Číslo končí stručnou obhajobou comicsu, nebude na tom tak zle, když ho lze obhájit na zlomku plochy na niž byl napadán.
-ZR-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK