Logo rubriky
10/1988
  SF soutěže (další) (51)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Soutěž

SF klub „oo“

       vyhlašuje soutěž o nejlepší ilustraci k SF povídce
       Téma: Ondřej Neff: Největší vodvaz v dějinách svangu
       Podmínky: nejvíce tři příspěvky od jednoho účastníka, formát A4.
       Technika ilustrace není určena.
       Vyhodnocení: příspěvky bude posuzovat porota složená z výtvarníků a fanoušků.
       Příspěvky nepodepisujte, osobní údaje: jméno, věk, adresu uveďte na zvláštní list.
       Cena za 1. místo 400 korun,
       za 2. místo 200 korun,
       za 3. místo 100 korun.
       Vítězné práce budou vystaveny na Cassconu '89.
       Příspěvky posílejte na adresu:
       Ing. Eduard Simon Starozagorská 2
       040 11 Košice
       Uzávěrka soutěže: 31.8.1989
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 168 00 Praha 6. Šéfredaktor: RNDr. Z. Rampas. Redakce grafické úpravy: F. Bezděk. Členové redakce: Z.Rampas, F.Mravenec. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Číslo bylo dokončeno, 21.8.1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK