Logo rubriky
10/1988
  (51)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Nevědecký průzkum neveřejného mínění

       1. Dnešní ženy a dívky jsou:
       A/ úchvatné, úžasné, bezvadné a ideální
       B/ málo emancipované slepice
       C/ špatně a zmateně emancipované /taky slepice/
       D/ odporné přeemancipované suverénky
       E/ jiný názor:
       2. ženy a dívky za 100 let budou:
       A/ ovládat společnost /matriarchát/
       B/ zahnány zpět do domácnosti - bude obnoven pořádek
       C/ k nerozeznáni od mužů /emancipace bude dotažena do konce/
       D/ úplně vyhubeny či zrušeny
       E/ úplně vyhubeni či zrušeni budou muži
       F/ úplni vyhubeni či zrušeni budou muži i ženy /v tomto případě nemusíte
       odpovídat na zbylé otázky/
       G/ jiný názor
       3. Erotika za 100 let:
       A/ úplně vymizí
       B/ stane se smutným, vědecky doporučovaným zdravotním návykem
       C/ na vědeckých základech bude dovedena k netušeným metám
       D/ stane se hlavni životní náplni, protože lidi se budou nudit
       E/ jiný názor:
       4. Rodina za 100 let:
       A/ nebude existovat - každý jedinec se udělá sám pro sebe
       B/ bude existovat, ale jako směšný zastaralý terč komunální satiry
       C/ rozvine se v rodové zřízeni - rody či klany budou držet pohromadě a
       podporovat se
       D/ jiný názor:
       5. Staří lidi ta 100 let:
       A/ si budou maximálně užívat
       B/ se budou maximálně obětovat
       C/ vůbec nebudou, fysické staří nebude existovat
       D/ vůbec nebudou, společnost je odklidí někam do ústraní či zlikviduje
       I/ jiný názor:
       6. Netvůrčí fyzickou práci budou vykonávat:
       A/ méněcenní jedinci k tomu účelu vytvořeni či upraveni
       B/ lidi nějak se provinivší, např. ošklivými myšlenkami
       C/ privilegovaní jedinci - lidi se budou o fyzickou práci prát
       D/ všichni, protože na to nebudou lidi
       K/ jiný názor:
       Údaje, které jsi ochoten o sobi uvést:
       Odpovědi zasílejte nu adresu: Eva Hauserová, Na čihadle 55, 160 00 Praha 6
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK