Logo rubriky
12/1988
  Fandom (další) (53)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Dinosauří ryk,

tak a nejinak lze nazvat popudlivý útok páně Neffa, uveřejněný v 10/51 IK, jenž jako tytulární prezident Parcorán klubu dobře tuší, že vznikem NPC klubu je odsouzena k vyhynutí elitářská a exhibicionalistická existence takového spolku, jako je jím předsedovaný PC. Založení Non Parcorán klubu, který po čase dává každému fanovi možnost stát se jeho členem!, totiž odhalilo to, co si členové PC stydlivě zastírali před vlastníma zamžurkovanýma očima - že jejich řady jsou chabé a v historicky blízké době odsouzeny k zániku. Každý si je může představit, šedivé ještěry, jak po letech se z posledních sil plazí na Parcony jenom proto, aby, nedejbože, nepřišli o členství! Jsou zkrátka mrtvou větví fandomu a proto ten ještěří ryk, když zjistili, že z mohutného kmene fandomového raší nová zelená větévka, již ve své útlosti obtížena líbeznými ženskými květy!
       Mám dojem, že právě v onom posledním je zakopaný pes, proto ty starosti s bí-, homo- či polysexualitou - parcoránským ještěrům totiž nezbývá nic jiného než sedět na vejcích o samotě!!!
       I když mám srdce a chápu jejich skřek druhu odsouzeného k vyhynutí, přece jenom nemohu nechat bez povšimnutí některé „takyúdaje“ ve zlobné tirádě prezydenta PC.
       Co se týče otevřenosti: Každý klub je již svou podstatou uzavřenou společností, avšak je vrcholem překrucování, když elitářský, jednou provždy uzavřený PC si dovoluje vyčítat uzavřenost nám! Každému Parcoránovi přece stačí toliko jednou omluveně vynechat Parcon a náš klub ho přivítá s otevřenou náručí!!! (Jednu zlomyslnou otázku pro velectěného prezydenta PC: Co udělá, až někdy v budoucnosti bude termín Euroconu, případně Worldconu, kolidovat a Parconem?)
       A nyní k demokratičnosti: Již Ben Franklin věděl, že ústavy, stanovy a podobné zbytečnosti musí sepisovat pouze jeden člověk (a proto nechal ústavu Spojených států napsat pouze panem Jeffersonem a ostatní, včetně sebe sama, od toho odehnal). Jedinou podmínkou je, aby ten člověk chápal ducha doby a také svého lidu. A podle mých pocitů (a pocitů fanynek v našem klubu Nyx) naši pentevirové ~ děkujeme za označení, budeme s hrdostí používat! - přesně ducha lidu fandomového pochopili a vypracovali stanovy dostatečně hravě.
       A na závěr ještě jednu maličkost, i když je mi stydno upozorňovat vysoce ctěného prezidenta PC na to, že neumí číst. Pokud by to totiž uměl, zjistil by v posledním bodě stanov NPC, že ZR nebyl jmenován ani předsedou, ani členem našeho klubu (což by byl u Parcorána skutečně nonsens), nýbrž byl pověřen právem Velkého kontrolora z titulu funkce předsedy Koordinační komise, cituji - právo... kontroly... se doživotně vyhrazuje RNDr. Zd. Rampasovi, doživotnímu předsedovi KK, takže po něm toliko chceme, aby jako vnější činitel desinteresován a z nepřátelských zákopů kontroloval naše členstvo, což jenom dosvědčuje skutečně demokratické principy NPC. Jak s tím ladí tytulárně prezidentské skřeky z pozice síly o „rozehnání bandy“, nechť posoudí každý čtenář IK sám! (To by člověk nevěřil, jak jsou v přilehlém prostoru prezydentské manýry nakažlivé!)
František Novotný, M, AuCAF 88, první řádný člen NPC
       P.S. Je pravdou, že ve stanovách NPC se snad omylem či tiskovou chybou hovoří o ZR jako o LMC. Abych jako oddaný člen NPC napravil toto faux pas, prohlašuji, že po dobu Parconu propůjčuji Velkému kontrolorovi SFDr. Z.R. svého Mloka jako Velkokontrolorskou insignii, aby mohl plnit svou funkci. A včilkaj mudrujte, parkoránský jaščarky!!!
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK