Logo rubriky
12/1988
  (53)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

SOF - III

Seminář o fanzinech '88

       (prolog)
       O letošním SOF, jehož jednou složkou byla i Podzimní porada českých klubů, a který se konal péčí Ládi Pešky v PT Mšec, přineseme podrobnější informace v příštích číslech.
       Dnes jen několik poznámek k záležitostem, které se buď týkají IK, nebo mě právě napadly.
       Obsah a úroveň IK byly na SOF jedním z bodů jednání. Objevily se zcela protichůdné názory. IK se příliš věnuje literatuře a málo SFK (Pryč s Kvarkem), v IK jsou nejzajímavější právě recenze a polemiky (Pryč se stále stejnými reportážemi z conů). Dnes vyhovujeme první skupině a připravujeme číslo zcela věnované CKČ.
       Dnešním číslem snad uděláme radost i V. Zelenkovi /Arabeus/, který se dožadoval více a více dotazníků a formulářů. Jsme zvědavi, jak zvládne náš na poslední straně.
       Na SOF (a poradě) byli přítomni i zástupci košického sf k „oo“. Jejich vystoupení mě přivedlo ke zkoumání otázky účasti slovenských autorů v CKČ. Statistický průzkum ukázal poněkud šokující skutečnost, poměr Čechů a Slováků zúčastněných v dosavadních sedmi ročnících CKČ je 807: 77. Nevím, zda existují situace, kdy je nevědomost ctnosti, i když třeba toto pozdní odhalení dokazuje, že jsme nikdy nedělali rozdíl mezi č. a s. účastníky CKČ, na druhé straně to důkazem malé propagace CKČ na Slovensku, tu ovšem musí dělat hlavně slovenské kluby.
       Podíl oceněných Čechů a Slováků (a o ten hlavně šlo) zhruba odpovídá poměru počtu zúčastněných, tedy asi 10 : 1. Jistá disproporce je jen na prvních místech. Důvod toho, že nejlepší umístění slov. autora bylo 4. místo vidím v rozdílné kulturní politice našich republik a tvůrčích svazů. Domnívám se, že slovenští autoři úrovně vítězů CKČ již většinou patří mezi profesionály a proto jim byla donedávna soutěž uzavřena. To byl i jeden z důvodů, proč je od tohoto ročníku CKC otevřena všem autorům SF.
Zdeněk Rampas
       DOTAZNÍK - FORMULÁŘ - DOTAZNÍK - FORMULÁŘ - DOTAZNÍK - FORMULÁŘ

Změny

       SOUFAN - nová adresa: Eliška Konečná, Mikulčická 3, 627 00 Brno
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK