Logo rubriky
12/1988
  (53)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Společný dotazník KK a redakce Interkomu

       Poučeni:
       Dotazník slouží ke zlepšení meziklubové informovanosti a zlepšení informačních služeb KK. Jeho vyplnění a vrácení je jednou z podmínek dalšího odběru Interkomu. Není nutné vyplňovat všechny kolonky, zvláště pak ne, pokud je nevíte čí nemají ve vašem případě smysl.
       0.1 Přesná adresa, na které chcete odebírat Interkom:
       0.2 Interkom odebíráte (chcete odebírat) jako: 1. soukromník
       2. SF klub
       1. SFK
       l.1 Jméno SFK 1.2 Místo SFK
       1.3 Datum založení
       1.4. Fanzin(y): 1.4.1 Název 1.4.2 Počet ročníků/čísel
       1.5.1 Počet členů
       1.5.2 Z toho aktivistů
       1.6 Akce pro veřejnost:
       1.6.1 Název 1.6.2 Od roku 1.6.3 Periodicita:
       1.7 Předběžné termíny akcí na příští rok(y)
       1.8 Soutěže (tento bod slouží též jako informace pro Zápisník)
       1.8.1 Název 1.8.2 Téma
       1.8.3 Rozsah rukopisu / počet kopii
       1.8.4 Datum uzávěrky
       1.8.5 Doplňující údaje (?anonymní, způsob vyhlášení,...)
       1.8.6 Ceny
       1.9 Bližší specifikace sfk, zaměření ap. dále odpověz na 3.
       2. SOUKROMNÍK
       2.1 Se kterým sfk spolupracujete
       2.2 Datum narození
       2.3 Účast v SF soutěžích
       3. SPOLEČNÉ
       3.1 Která čísla IK vám chybí a chcete doplnit 3.1.1 Z tohoto ročníku 3.1.2 Z minulých let
       3.2 Co vám IK dává
       3.3 Jaké změny navrhujete:
       Vyplněný dotazník odešlete na adresu Zdeňka Rampase !!!!!!!
       Databázi udržuje sfk Nova Hradec Králové
       Návod k vyplňování dotazníku KK a IK: Neničte si svůj výtisk IK a pošlete nám na jiném papíru pouze odpovědi, označené ovšem kódem dotazu. Můžete nám pro potřeby společenské rubriky zaslat i svá osobní data. Děkujeme.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK