Logo rubriky
12/1988
  (53)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Interkom

       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdeněk Rampas. CL. Redakce: F. Mravenec , M. Podpěra. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. Toto číslo bylo dokončeno 14.10.1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK