Logo rubriky
88/1913.txt
  SF soutěže (další) (54)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 13/1988  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Soutěž o cenu FANFAN

Celostátní soutěž O cenu časopisu Zápisník FANFAN 89 ve znalostech SF literatury, žánru a příbuzných vědeckotechnických oborů vyhlašuje SF klub Slaný ve spolupráci s redakcí Zápisníku a koordinační komisí. Soutěže se mohou zúčastnit tříčlenná družstva bez věkového omezení. První kolo po vyhlášeni v rubrice Fanfan v Zápisníku č.25 bude písemné, to znamená, že družstva odešlou na adresu časopisu odpovědi na 30 otázek. Po vyhodnocení postoupí 15 nejlepších družstev do regionálních kol, které se uskuteční v Bratislavě, Brně a Praze v březnu a dubnu 1989 a z těchto klání postoupí šest družstev do celostátního finále, které se uskuteční těsně před, anebo přímo na Parconu v červenci 1989. Vítězné družstvo obdrží stylizovanou sošku Fanfana a ostatní finalisté hodnotné věcné ceny. Druhé a třetí kolo proběhnou před zrnky veřejnosti pod patronací SF klubů.
       Obsahové zaměření soutěže: Pro první kolo jsou otázky stanoveny. Pro druhé a třetí kolo může otázky připravit kdokoliv z vás. Tematické okruhy jsou následující - SF (domácí i zahraniční - literaturu, film, výtvarné umění, hudba) a vědní obory SF příbuzné (kosmonautika, astronomie, robotika, kybernetika, fyzika, chemie, biologie, elektronika, doprava, spoje, ekologie, atd...). Otázky musí byt postaveny ovšem tak, aby vyžadovaly pouze jednoznačné odpovědi, pokud možno jednoslovné, číselné, datové, ap. Ve vyšších kolech budou muset soutěžící prokázat i různé schopnosti a dovednosti, představivost, odhad i fantasii. Kdo tedy se chcete stát spolutvůrci soutěže, zašlete své návrhy otázek na adresu redakce Zápisníku pod heslem Fanfan. A nyní k prvnímu kolu.
       Soutěžní otázky jsou tyto:
       1. Petr Brok je hlavním hrdinou dnes již klasického českého SF románu. Uveďte jeho název.
       2. Rocková opera brněnské skupiny PROGRBS 2 „Mozek“ vznikla na podkladě SF povídky. Napište její název a autora.
       3. Z kterého zeměpisného místa poházeli mloci z Čapkova románu „Válka s mloky"?
       4. Uveďte první českou operu, která vznikle na podkladě SF díla, a jejího autora.
       5. Akademický malíř Teodor Rotrekl ilustroval již řadu SF knih a povídek. Která byla jeho první?
       6. Kde byla poprvé v  české SF použita klasická SF rekvizita - stroj času? Uveďte autora a název díla.
       7. Kdo režíroval film Cesta do pravěku?
       8. Jaké bylo občanské povolání Matěje Broučka?
       9. V  kterém roce se poprvé konala soutěž O cenu Karla Čapka?
       10. Jak se jmenuje první SF kniha Jaroslava Veise?
       11. Který z  autorů SF obdržel jako první titul Grand Master?
       12. Alice Sheldonová publikovala své práce pod literárním pseudonymem. Jakým?
       13. Scénář k filmu Vesmírná odyssea 2001 vznikl na podkladě SF povídky. Uveďte její název a autora.
       14. Kdo byl editorem slavné antologie SF Dangerous Vision (Nebezpečné vize)?
       15. Ve kterém roce začal vycházet polský časopis Fantastyka?
       16. Hudbu k  filmu Highlander natočila známá hudební skupina. Která?
       17. Který z  bratru Strugackých je starší?
       18. Které kniha začíná větou: „Město Ilium, ve státě New York je rozděleno do tří částí"?
       19. Ve kterém roce zemřel slavný americký redaktor časopisu Astouding John W. Campbell?
       20. Který román získal jako první cenu HUGO? Uveďte kromě názvu i jeho autora.
       21. Na které americké univerzitě vznikl koncem druhé světové války první elektronkový počítač ENIAC?
       22. Teorie vícestupňových raket bylo dokončena v roce 1929. Kdo je jejím autorem?
       23. Jak se jmenuje nejmenší jednotka genetické funkce?
       24. Jeden živočich v přírodě snese enormní dávky radioaktivního záření. Který?
       25. Hvězdy se třídí do spektrálních tříd. Jakou klasifikaci má naše Slunce?
       26. Magnetotaktické bakterie, objevené v roce 1975 K. Blakemorem vykazují závislost na magnetickém poli. K čemu ho využívají?
       27. Vlaky s lineárním motorem nadnášené magnetickým polem jsou velmi perspektivní. Ovšem princip magnetické levitace patentoval německý inženýr H. Kemper již mnohem dříve. Kdy?
       28. Kolik základních jednotek má mezinárodní soustava měřících Jednotek SI?
       29. Aby se termojaderná reakce stala řízeným zdrojem energie, musí splnit tzv. Lawsonovo kritérium: směs deutéria a tritia s hustotou lO4 částic v cm3 je nutné udržet při teplotě ...kelvinů po dobu ... Doplňte chybějící údaje.
       30. Unikátní kovy s mechanickou pamětí jsou známy od r. 1962. Jsou schopny se samy od sebe vrátit do původního stavu. Dosáhneme tohoto jevu po zmrazení nebo po zahřátí?
       Tolik soutěžní otázky. Ještě organizační poznámky. V písemné odpovědi uveďte jmenovité složení družstva a u jeho členů napište jejich věk, zaměstnání a adresu bydliště. Toť vše.
       AFK Slaný a redakce Zápisník se těší na vaše odpovědi a přihlášky. Máte malý náskok před čtenáři časopisu, doufáme tedy, že této výhody patřičně využijete a Fanfan doputuje do správných rukou. Přejeme hodně zdaru!!!
       TERMÍN ODESLALI PRIHLÁŠEK A ODPOVĚDÍ JE STANOVEN NA 10.LEDNA 1989.
/vt/
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK