Logo rubriky
14/1988
  (55)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

Aktuality

Navíc nutno přiznat, že dochází i ke sporu o koncepci, neboť Superzpracovatelé, na poradě zastoupení (Z celých 50%) Mirkem Balcarem /spojení: Engelsova 392, Hr. Králové, 500 11/ navrhují vyjet z počítače první sestavu pouze s daty stoprocentně ověřenými. Naproti tomu koncepce navrhovaná mojí skromnou maličkostí předpokládá hned na poprvé vyjetí všech dostupných informací a to bez ohledu na jejich úplnost.
       První verze má tu výhodu, že se její majitel /či badatel/ bude moci opřít o věc naprosto oficiální. Druhé verze / která by měla rozsah minimálně o 40% větší/ pak předpokládá, že práce na Seznamu je věcí všech aktivistů fandomu, že je v podstatě nepřetržitá, a že těm, kteří chuť do práce mají, by bylo lépe poskytnout podklady neúplné k doplněni, než je nabádat k práci zbytečné.
       Je také možné, že se první verze bude skládat ze dvou částí /Ověřeno - Neověřeno/, to si pravděpodobně rozhodnou Superspracovatelé sami, avšak i k tomuto způsobu se stavím záporně.
       Velmi potěšující je však skutečnost, že Superzpracovatelé stihnou vyjet první Seznam v prosinci t.r.
       Dále je potěšující, že se další lidé hlásí o spolupráci. Pavel Březina z Parseku /Nad Obci 1/12, Praha 4/ pokračuje dál ve zpracovávání celých ročníků, Zdeněk Páv /Ke kukačce 7, Plzeň/ má připravenou databázi a bude schopen namnožit sestavu od Suprzpracovatelů dalším zájemcům, Luděk Navrátil /Horní Jelení 266, 533 74/ chystá se svými učni prověrku celých ročníků novin, Bratislava práci na překladech slovenských ...
       Také ing. Karbusický /Pertoltická 264/IV, Mimoň, 471 24/ se chystá zapojit - shání podklady pro sérii populárně-poučných a nabádavých článků.
       Zdá se tedy, že do budoucnosti můžeme hledět s optimismem a držme palce, aby se nic napokaňhalo!
- vs -
       Maroldova 7 Praha 4, 140 00
       Metodicko-informační materiál KK. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdeněk Rampas,CL. Redakce: Fér. Mravenec, M. Podpěra,C a F. Bezděk. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou.
       Toto číslo bylo dokončeno 3.12.1988.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK