Logo rubriky
15/1988
  Cena Karla Čapka (další) (56)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1988

PKO Pardubice z pověření OK ONV Pardubice vyhlašuje

       8. ročník amatérské literární soutěže „O cenu Karla Čapka“ 1989 Tvorba s tématikou science-fiction
       Ceny:
       Pořadatelé:
       SF klub „Futurum“ při DK ROH Sigma Olomouc
       SF klub „BC“ při ZO SSM VÚMS Praha
       SF klub „Villoidus“ při FV SSM MFF Praha
       PKO - OKS Pardubice
       Termín: Vyhlášení soutěže - říjen 1988
       Příspěvky přijímá od l. prosince 1988 do 28. února 1989 PKO - Okresní kulturní středisko v Pardubicích, tř. Míru 94, SČ 530 87. Obálku označte „Literární soutěž SF“. Vyhlášení výsledků v červenci 1989.
       Podmínky: Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané ČSSR.
       Přijímají se pouze práce z oblasti science-fiction; ve sporných případech má rozhodovací právo porota.
       Soutěž je hodnocena anonymně, přijatá práce je označena číslem a autor je porotě znám až po stanovení pořadí povídek.
       Všechny práce musí být původní, dosud nepublikované a v žádné soutěži neobeslané, psané normovým strojopisem ve třech kopiích.
       Spolu se soutěžní prací (pracemi) musí být zaslána zalepená obálka, v níž bude uvedeno: jméno autora, datum narození, adresa, zaměstnání, rodné číslo a dosavadní publikační činnost (vyplněný evidenční lístek, pokud jej máte k dispozici) a názvy zaslaných povídek.
       Práce se autorům nevracejí ani na vyžádání a zůstávají k dispozici pořadatelům.
       Ceny: Cena Karla Čapka
       Cena za nejlepší povídku s mírovou tématikou
       Cena za nejlepší povídku pro autora do 18 let.
       Hodnocení soutěžních prací provádí porota schválená vyhlašovateli soutěže; porota má právo některé ceny neudělit nebo je rozdělit. Věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií věnují pořadatelé soutěže a celostátního conu, na němž budou výsledky CKČ '89 vyhlášeny.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK