Logo rubriky
2/1989
  (59)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 2/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Dopis, tzv. výhružný - 1989

       Váženy sf klube, Vážený fane:
       Rok s rokem se sešel, Seznam Amatérských překladů z 1. V. 1988 poněkud zastaral, je tedy nutno vytvořit SaP nový!
       Samozřejmě s Tvojí pomocí...
       Vem si tedy k ruce SaP z 1. V. 88 a na list papíru vypiš překlady
       nové, překlady , které se do seznamu z 1. V. 88 nedostaly.
       Rozděl je do tří kategorií:
       A/ Překlady publikované - uveď název a číslo fanzinu
       B/ Překlady hotové - uveď sf klub, který s ním disponuje
       C/ Překlady - rozpracované uváděj v závorkách
       Kromě autora a názvu povídky připiš název originálu /respektive název v jazyku, ze kterého překládáš/ a jméno překladatele.
       Piš prosím čitelně - nejlépe na stroji psacím, eventuálně tiskacím písmem a při psaní autorů /a anglických originálních názvů/ měj prosím na paměti, že přepisovatel nemusí nutně být takovým znalcem Science Fiction jako Ty /o znalosti jazyka anglického ani nemluvě.../!
       Tedy ještě jednou: Prosím čitelně.
       Dík ...
       Za KK
Václav Soukup
       1. 1. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK