Logo rubriky
2/1989
  (59)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 2/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Upozornění:

       Klub, který nevlastní Seznam Amatérských Překladů z 1. V. 1988
       /Interkom speciál V/1988/ nechť si napíše Koordinační Komisi!
       Odpověď na „Výhružný dopis 1989“ prosím zaslat do 15 února 1989 na adresu:
       V. Soukup Maroldova 7, Praha 4, 140 00
       Kluby /a fany!/, kteří mají zájem o hlubší spolupráci a urychlení /!/ práce na SaP '89 prosím o pečlivé prostudování vedlejší strany –-*
       Mimo jednorázového vydání SaP jednou ročně je potřeba vytvořit systém průběžného nahlašování vyhotovených /či rozpracovaných/ překladů. /Důvod je myslím jasný - aby několik lidí nepřekládalo průběžně totéž!/ Pokus z porady v Mšeci /září '88/ předat agendu někomu, kdo se
       l/ pohybuje v Praze
       2/ dostane k počítači, bohužel nevyšel.
       Při hlášení nových překladů používejte prosím kartotéčních lístků /viz vzor/. Nově vzniklé překlady uveřejní vždy jednou za čas Interkom. Samozřejmě by bylo fajn, kdyby se tato metoda použila již jako odpověď na „Výhružák '89“
       Vzor:
       použij kartotéčního lístku, tj. tvrdý papír!
       (Rozměr je přibližný - může být menší.
       Značka: / ... / znamená překlad rozpracovaný.
       Po dokončení, anebo vydání překladu prosím zaslat lístek s poznámkou:
       Změna.
       /Týká se i všech oprav, eventuálně dodatečně zjištěních údajů - např. jména překladatele./
       A zbude-li Vám čas, prosil bych odpověď na dva dotazy:
       l/ Má smysl uvádět dva různé překlady téhož?
       2/ Má smysl tzv. recenze s ukázkou?
       Ještě jednou děkuji všem za spolupráci a půjde-li vše možno očekávat nový SaP v půli dubna.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK