Logo rubriky
4/1989
  Fanziny a časopisy (další) (61)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

POTŘEBUJE FANDOM KRITICKO-INFORMAČNÍ FANZIN?

Již dlouho jsem plánoval vydávat kriticko-informační fanzin, v němž bychom psali o tom, co se nám líbí a co ne! Snažili bychom se v něm psát o názorech na problémy sci-fi i fandomu. A to bez toho, že bychom se báli, že se někoho dotkneme a on se, nedej bůh, urazí. Každý by se mohl na stránkách tohoto fanzinu vyjadřovat a hájit své názory.
       V jedné základní věci by se tento fanzin s /předběžným názvem Dopisy fandomu lišil od Interkomu. Ten se jako „orgán“ KK stal do určité míry „oficiálním“ fanzinem fandomu. Většinou se v něm nekritizuje, a když, tak opatrně a neadresně. Články v něm uveřejněné jsou žel často vydávány za hlas celého klubu nebo dokonce fandomu, a proto ta oprávněná opatrnost. V našich sdělovacích prostředcích se často ptali: „Koho zastupují? Ve jménu koho mluví?“ V dopisech fandomu by každý mluvil za sebe a nikdo by nemusel pochybovat, že to tak je. Nějak jsme zapomněli, že můžeme mít vlastní názor a že ho dokonce můžeme i hájit. V plánovaném fanzinu by každý ve vlastním článku mohl, pokud by to bylo v mezích slušnosti, vyjádřit názor sám za sebe.
       Dlouho jsem neměl technické možnosti pro vydávání tohoto fanzinu, ale to se tečí změnilo. Ale vyvstal zde druhý, stejně závažný problém: potřebuje a chce vůbec fandom tento fanzin?
       K této úvaze mě přivedl článeček olomouckého Informátoru 1/89, který cituji v plném znění“:
       Scifistická zklamání roku 1988
       Nedorozumění až zášť ve směrech:
       Slovenský fandom - Ondřej Neff,
       Eva Hauserová - Egon Čierny /hračky bývají plačky/,
       Parcorán club - Non Parcorán club
       Jiří Fidra - Sfk futurum Olomouc „Jen ne tak dál.“
       Všechny tyto diskuse, o nichž píše Informátor, znám, vždy se při nich objevily problémy, které, ať chceme nebo nechceme, jsou! Kdybychom je mlčky obcházeli, tak by to možná dopadlo ještě hůř. Takto se ventilovaly a situace je jasná. Druhá věc je to, že některé osoby kritiku něčeho vzaly jako kritiku sebe. Ale to je už jejich věc. Tím, že budeme problémy obcházet, abychom se nějaké „svaté krávy“ nedotkli, je nevyřešíme. Při každé výměně názorů, pokud je vedena slušně, se k něčemu dospěje. I kdyby to byl záporný výsledek.
       To je můj názor a teď jsem zvědav na názor fandomu. Je o čem diskutovat a těch, kteří chtějí diskutovat, je dost, aby naplnili stránky Dopisů fandomu. Ale bude to zajímat někoho kromě diskutujících? Bude to někdo vůbec číst?
       Účelem tohoto článku je zjistit počet možných odběratelů připravovaného fanzinu a případné názory na jeho účelnost. Když nedostanu žádné odpovědi, budu to brát jako záporné hlasy a to znamená, že fandom kritický fanzin zatím nepotřebuje.
E. Čierny
Matěchova 14, 140 00 Praha 4
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK