Logo rubriky
4/1989
  Úvahy, eseje (další) (61)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Veverka kontra Hrdlička

V článku J. Hrdličky „Ikarie - pár poznámek na okraj některých příspěvků“ v Interkomu (Kvarku) 2/1989 autor uvádí, že články, věnované čs. SF comicsům ve fanzinu Ikarie, se „hemží... neúplnostmi a faktickými chybami; kterých si všimne i člověk, zabývající se kresleným seriálem jen okrajově.“ Toto tvrzení pak dokládá především výčtem 4 seriálů, které podle něj chybí v bibliografii v Ikarii XB-1, a pravděpodobným omylem v čísle XB-3. Na základě tohoto stručného výčtu pak sugestivně tvrdí: „Dá se předpokládat, že podobných nedostatků je v článcích VV více“.
       Autorův přístup mne dost zaráží. Jak může například psát, že se článek „hemží neúplnostmi a faktickými chybami“, a toto tvrzení vzápětí dokazovat ryze subjektivními představami o tom, co by tam mělo být? Nikde ve svých článcích neuvádím, že bibliografie v XB-1 je absolutní a vyčerpávající výčet a la Superseznam, do kterého se někteří sběratelé snaží propašovat pomalu už i pohádky B. Němcové či Erbenovu Kytici /naopak, inkriminovaný seznam je uveden přídavným jménem „stručný“/. Proto Hrdličkovo tvrzení, že chybně neuvádím seriály Zajatec Ptáka Mauk, Poklad stříbrné flotily a Tajemství Chirenovy pyramidy je věcí ryze subjektivního hodnocení. Zajatec ptáka Mauk má podle mne v sobě SF asi tolik, jako cestopis Marka Póla, bez ohledu na to, podle jaké předlohy je napsán. Taktéž Poklad stříbrné flotily nepokládám já osobně za SF, ale za seriál dobrodružný, stejně tak jako Fikerova Čichače pokládám za detektivku a nikoli za SF. Tajemství Chirenovy pyramidy je maximálně tak ještě „kreslené romaneto“, ale opět nic, absolutně nic SF. Pokládá-li J. Hrdlička tuto trojici za SF seriály, je to jeho problém, v každém případě by však toto hodnocení neměl vnucovat ostatním, kteří je neznají a mohly by je pak zbytečně shánět.
       V úvahu tedy jako argument „hemžení“ coby neúplnost a faktická chyba z tohoto výčtu přichází poslední z uváděné čtveřice, seriál „Za tajemstvím hlubin“, o němž mi ovšem není nic známo, a proto jej nemohu ani uvádět. Teoreticky bych tedy měl uvítat toto upozornění na jeho existenci, které však pro mne má nulovou hodnotu, pokud není doloženo ukázkou daného seriálu. Navíc se nelze nezarazit nad stylem, jímž Hrdlička existenci tohoto seriálu oznamuje: Podle něj jde totiž o faktickou chybu, které „si všimne i člověk zabývající se kresleným seriálem ten okrajově“, a VV „má k přesným informacím snadný přístup,“ ale „nenamáhá /se je/ ověřovat“.
       K takovýmto sofisticky laděným osobním útokům mohu prohlásit jen to, že v oblasti comics v ČSSR žádné snadné informace neexistují, takže přístup mám jen k tomu, co sám nashromáždím. Neexistuje zde žádná bibliografie či superseznam, a kdo chce zkusit je sestavovat, ať si jde vypůjčit ve Státní knihovně časopisy starší více než 30 let! Není proto nic zvláštního, že stávající seznamy jsou neustále podle nových informací doplňovány, stejně jako to bylo např. s Neffovým seznamem staré české SF „Něco je jinak“. Hrdličkova invektiva proto není nic jiného než laciný efekt, který má na čtenáře co nejvíce zapůsobit a dodat jeho autorovi punc autority.
       Jediná skutečná chyba je citovaná pasáž z XB-3, která se má skutečně vztahovat na časopis Sedmička pionýrů, a nikoli na Ohníček /nicméně i nadále zde platí, že jde o materiál unikátní a co se týče kvality bez konkurence - Hrdličkou uváděná část z trojdílného cyklu Marsyas USA v SL má mnohem užší šíři záběru a jedná se o jednorázový článek/. K této mystifikaci čtenářů z mé strany došlo dnes již nezjistitelným /a mně nepochopitelným/ způsobem. Článek jsem psal někdy v roce 1985 a neměl jsem možnost provádět autorské korektury, takže jsem si tohoto omylu povšiml až po vyjití. To mne samozřejmě zodpovědnosti nezbavuje a proto se za tento omyl, na který se mne po vyjití Ikarie také několik sběratelů dotazovalo, omlouvám.
       Pokud je řeč o chybných údajích, přidám rovnou ještě pár řádek pro K. Blažka, který v článku „Co mi vadí ve fanzinech“ v Interkomu č. 51 mimo jiné upozorňuje na chybnou anotaci Clairovy knížky „Comics“ v mém článku o kreslených seriálech v posledním čísle Bonsai. Má samozřejmě pravdu, kniha nevyšla v brněnském nakladatelství Blok, ale v edici Blok (SNDK) a v Brně byla pouze vytisknuta.
V. Veverka
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK