Logo rubriky
4/1989
  Cony (další) (61)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Spanilá jízda

Na spanilou jízdu do Polska jsem se vypravil díky péči Správy kulturních zařízení našeho Zamini, respektive díky pozvání československého kulturního střediska ve Štětíně, respektive díky pletichám mladistvé bohemistky Joanny Czaplińské, která ve zmíněném středisku pracuje. Do Štětína jsem přijel 24. ledna. Joanna mě pozvala na rodinnou večeři, kamž měl přijít též Jacek Sawaszkiewicz, SF autor proslulý i u nás. Mrzelo mne, že nepřišel, ale považoval jsem to za Boží trest anžto ani já jsem nikdy nepřišel, když do Česka přijeli zahraniční hosté, i zařekl jsem se, že napříště choditi budu a snad se tedy příště setkám i se Sawaszkiewiczem.
       Následujícího dne mne Joanna zatáhla do nakladatelství Glob, kdež jsem pořídil interview pro Kmen s ředitelem Sawickým. Můžete si ho přečíst v č. ? Večer byla na programu beseda se členy klubu Kwant. Konala se v mládežnickém centru Slowianin. Klub vznikl v roce 1983. Má asi 140 členů, řídí ho osmičlenný výbor v čele s předsedou Jerzym Koralewskim. Předseda je sympa, vystudoval medicínu, ale zdrhnul k novinám a pracuje v čtrnáctideníku Nowy Medik. Adresa na něho je: N.M., Odzial MAW Plac Holdu Pruskiego 8 II p., 70-550 Szczecin, Polsko.
       Klub se schází každé pondělí, jednou měsíčně pořádá filmové představení. Fanzin zatím nevydává. V r. 1987 uspořádal v Lublinu con KWANTOL pro scifisty štětínského vojvodství, vrchol dosavadní činnosti byl literárně-filmový seminář Světy Stephena Kinga (18-20 bř. 88 a na letošní březen chystá akci Světy comics, kamž zve i naše fany. Nyní k besedě: přišlo na ni střízlivě odhadnuto 170 lidí, leč má pýcha brzy praskla jako bublina, když se ukázalo, že po besedě bude video, Evil Dead II. Publikum ale bylo milé, nekoukalo na hodinky a nedávalo mi najevo, že bych měl vypadnout, naopak, jevilo živý zájem o scifistické dění u nás. Ptali se, jaké polské scifisty známe a když jsem vyslovil i jméno Hollanek, dali se do smíchu. Pak jsem se ptal, jestli opravdu považují Hollanka za vola a oni řekli že ne, že ten smích znamenal nejvyšší uznání. Já jim na to, že bych se ochotně stal pravidelným líbačem levé i pravé ruky takového českého Hollanka, který by přivedl na svět českou variantu Fantastyky. A na konkrétní dotaz, co proti Hollankovi mají mi vysvětlili, že píše plytké úvodníky a onehdy že hrubě odpověděl na dopis nějakého čtenáře. Holt, pálí je dobré bydlo! Pak se taky zajímali, zda někdo u nás píše fantasy a přísně na mne uhodili, proč ji nepíšu já, takže jsem jim musel přiznat pravdu, že to prostě nedovedu. K mému úžasu mi tam jeden chlápek položil otázku stran definice sci-fi!! Zajímali se taky o politicky motivovanou SF a opět na mne při této příležitosti přísně hleděli. Beseda měla spád, kdo chtěl něco říct, NEHLÁSIL se ručičkou, jak je tomu zvykem u nás, nýbrž vstal a hovořil nahlas a chytře.
       26. byla na programu beseda v SF klubu AD ASTRA v Zelené Hoře. Hledal jsem to město na mapě, dlouho bezvýsledně, až jsem ho našel, je kousek na sever od Prahy. Jeli jsme tam autem en-hodin, po cestě nás chytili policajti za rychlou jízdu, ale řidič se vymluvil na to, že veze VÝZNAMNÉHO ZAHRANIČNÍHO HOSTA, kterážto blbost zabrala a policajt nás propustil. Ad astra je klub velký (300), funguje u továrny na vagóny ZASTAL už 5 let. Šéfuje mu Bogdan Pikala, moc fajn chlap. Ten má k ruce hezkou dívčinu, ta se jmenuje Aneta Paruzel a Bogdan o ní říká, že je to maskot klubu. Fabrika je zjevně prosperující, klub tudíž také. Disponuje 2 videy(i?), promítací televizí, talířem na TV příjem a baterií sinclairů plusek, ke každému bar. monitor a disketovou jednotku, což mi připadá jako rozežranost. Průběh besedy by] obdobný jako ve Štětíně, zajímali se o to, jak známe Zajdela, toho si váží hned po Lemovi nejvíc. Ptali se mne, kolik jsem Hollankovi zaplatil za to, že mi otisk už třetí povídku! Klub taky nemá fanzín. Pořádá každoročně akci BAKCHANALIA, na niž tímto zve i české fany: je to vždy 3. víkend v září (pá-so-ne). Od Liberce je to cca 150 km po silnici. Adresa je: AD ASTRA, ZZPM-ZASTAL w Zielonej Gorze, ul. Sulechowska 4a. Beseda trvala asi hodinu a pak koukali na to promítací video, na Outland. Dojem znamenitý, chyběl mi jen ten fanzín... Zdá se mi, že tam, kde vzniká profi magazín typu Fantastyka, hyne kultura fanzínová.
       Shrnutí: Poláci jsou bezva a když jsou to navíc fanové, jsou dvojnásob bezva.
Ondřej ÚFO Neff
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK