Logo rubriky
4/1989
  Fandom (další) (61)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

SF poprvé v ČSVTS.

Při ČSVTS KHS Ostrava byla založena odborná sekce vědecké fantastiky a prognostiky, jejímž cílem je přispět vlastní literární, publikační, překladatelskou, přednáškovou a dalšími aktivitami k urychlenému zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje do praxe v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu a shromažďovat poznatky z jednotlivých vědních i nevědních oborů s cílem jejich praktického využití na pozadí inspirujícího přínosu soudobé sf literatury a kinematografie.
       Sekce, jejímž členem se mohou stát členové ČSVTS z celé republiky, bude vydávat vlastní tištěný zpravodaj „FOCUS“, jehož první číslo by se mělo objevit v květnu. Všechny sf kluby v ČSSR obdrží včas nabídkový leták.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK