Logo rubriky
4/1989
  (61)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

ADRESY

       Adresa sekce je:
       dr. Dittmar Chmelař, KHS, Partyzánské nám.7, 728 92 Ostrava l
       KLF Ostrava oznamuje změnu adresy. Od nynějška pište na adresu!
       Jiří Pilch Svazácká 17, 704 00 Ostrava-Zábřeh

Zmatek v číslování.

       Opravte si: Pořadové číslo prvního letošního IK /1:89/ činí 56 a ne 51 jak je uvedeno. Interkom. speciál CKČ je mimo číslování a je posledním IK roku 1988.
       Metodicko-informační materiál KK. Číslo 4/59, ročník IV/1989. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdenek Rampas, CL. Redakce: TRK Fér. Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: F. Bezděk. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Uzávěrka tohoto či šla byla dne 8. 3. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK