Logo rubriky
5/1989
  SF soutěže (další) (62)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Soutěž - O nejlepší dobrodružnou sci-fi 1988

       Vyhlášení výsledků soutěže klubu Julese Vernea O nejlepší dobrodružnou sci-fi 1988
       Soutěže se zúčastnilo 27 autorů se 37 povídkami a l románem. Zvítězil Stanislav Procházka s povídkou Kasino ve svobodném pásmu. Blahopřejeme.
       Vítězná povídka bude otištěna ve zpravodaji Poutník č. 39, který dostanou všichni účastníci soutěže.
       Druhý ročník soutěže O nejlepší, dobrodružnou sci-fi má uzávěrku 1.12.1990.
       V letošním roce probíhá již 2, ročník naší klubové soutěže O nejlepší fantasy, v jejíchž příbězích musí být prvek iracionálna, jak to už k fantasy patří. Připomínám že uzávěrka je 1.12.1989.
-eč-
       Metodicko-informační materiál KK. Číslo 5/60, ročník IV/1989. Adresa redakce: l Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdenek Rampas, CL. Redakce: i TRK Fér. Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: F. Bezděk. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Uzávěrka tohoto čísla byla dne 20.3. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK