Logo rubriky
6/1989
  SF soutěže (další) (63)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Soutěž ANTIGÉ

       V. ročník tematické literární soutěže AF 167 o ceny ANTIGÉ
       Téma: A přece je tu!
       Na rozdíl od dřívějších témat, které Áefko pro svoji tematicky zaměřenou literární soutěž vyhlásilo, je pro V. ročník zvolen námět ve SF použitý nesčíslněkrát, nicméně stále aktuální, protože dosud nerealizovaný či neuskutečněný. My však víme, že nepřítomnost důkazů není důkazem nepřítomnosti, a proto setkání, člověka s mimozemšťanem nemusíme za neuskutečněné považovat. Jde nám tedy o příběh kontaktu člověka s jedním mimozemšťanem, přičemž nemusí jít o kontakt první, ani a kontakt s „emzákem“ na vyšší civilizační úrovni.
       Forma: Povídka rozsahu nejvýše 10 normalizovaných stran, původní a dosud nepublikovaná, v českém nebo slovenském jazyce.
       Termín: 15. říjen 1989
       Zásady: Zúčastnit se může každý, kdo se o soutěži nějak dozví a splní její podmínky. Příspěvky se zasílají ve třech strojopisných vyhotoveních, psaných ob řádek. Soutěží se anonymně, což znamená, že autoři nebo autorky zašlou své příspěvky pod zvolenou značkou, kterou rovněž označí přiloženou zalepenou obálku obsahující jejich občanské jméno a adresu. To vše pak v uvedeném termínu zašlou na adresu: ing. Jindřich Smékal Výzkumný ústav vlnařský Václavská 6, 658 41 Brno
       Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
       Cena: První tři vyhodnocené povídky budou odměněny cenami ANTIGÉ odlišné barevným provedením a jejich autoři titulem „zlatý kandidát AF 167“, „stříbrný kandidát AF 167“ a „měděný kandidát AF 167. „ Ceny budou slavnostně předány v rámci akce DRAGON 89 ve dnech 8.-10.12.1989 v Brně.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK