Logo rubriky
6/1989
  (63)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 6/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

BEMÍK '88

       získali
       v kategorii na vlastní námět V. Tučapský za seriál „RAKETA“
       v kategorii podle knižní předlohy
       D. Růžička a J. Michalička za seriál „KRÁLÍCI Z MASA“
       kategorie psaný scénář (story-board) nebyla obsazena
       Cena poroty nebyla udělena
       Cenu diváka získal
       K. Zeman za seriál „BUDEME STÁT ZA TO?“
       Cena pro autora do 17ti let nebyla pro neúčast udělena
       Soutěže Bemík '88 se zúčastnilo celkem 8 autorů se stejným počtem seriálů. Oproti předchozím ročníkům je to o něco méně, nejspíš vzhledem ke skutečnosti, že při dohánění zpoždění v cyklech soutěže byl Bemík '88 vyhlášen ve stejném roce, jako předchozí (zpožděný) ročník '87. Také nejasnosti kolem vyhlášení výsledků a zpoždění sborníku Bemík '87 tentokrát soutěži na věrohodnosti příliš nepřidaly, takže účastníky 4. ročníku lze označit za skalní příznivce této soutěže.
       Ze zaslaných 8 seriálů byly dva barevné, jedna xerokopie barevného seriálu a 5 černobílých. Dva seriály měly formát A3, jeden někde mezi A3 a A4 (B4 ?), zbytek A4. Pět seriálů bylo kompletních, zbytek ukázky, přičemž do obou kreslířských kategorií se rozdělily 'fifty-fifty'. Porota pracovala ve složení K. Saudek (předseda), P. Nosek, B. Köpplová, V. Veverka.

Soutěžní seriály:

       kategorie na vlastní námět:

Transylvánský příběh

       nakreslil R. Humaj
       12(?) stran, černobíle + šedá A3/A4
       Tajné město nakreslil L. Říha 3 strany, barevně A3 půlená (6 x A4)
       Patrola času nakreslil J. Maxon, napsal P. Uličný ukázka, černobíle A4

Raketa

       nakreslil V. Tučapský 4 strany, černobíle A4
       kateore podle knižní předlohy:
       Králící z MASA XXX nakreslil D. Růžička, scénář J. Michalička 18 stran, černobíle A4

Conan

       nakreslil K. Stibral
       ukázka, xero barevného originálu A4
       Město nakreslil S. Mlynář ukázka, černobíle A4
       Budeme stát za to? nakreslil K. Zeman 6 stran, barevně A3
       Zájemci o sborník Bemík '88 si o něj mohou napsat na adresu V. Veverky. Podmínky odběru stejné jako u minulého ročníku.
       Metodicko-informační materiál KK. Číslo 6/61, ročník Ví/1989. Adresa redakce. Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdenek Kampa s, CL. Redakce. TRK Fér. Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: F. Bezděk. Vychází nepravidelné. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Uzávěrka tohoto čísla byla dne 28.3. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK