Logo rubriky
89/1907.txt
  (64)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 7/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

SF báze

Jisté si mnozí z vás všimli, ze se v poslední době zvyšuje počet článků, které jsou zpracovaný pomoci výpočetní techniky - tj. jsou zarovnány do sloupců k levému i pravému okraji a vytištěny pomoci počítačové tiskárny - někdy kvalitní, jindy méně. Z tóno lze soudit, že poměrné velké množství fanů má přistup k výpočetní technice. Zpracovávají se nejen příspěvky do fanzinů, ale také nejrůznější evidence a superseznamy. Proto chceme ty z vás, kteří pracuji s výpočetní technikou, a zvláště pak přispěvatele Interkomu, přizvat ke spolupráci. Ta by, alespoň zatím, spočívala ve výměně informaci pomoci medii obvyklých ve výpočetní technice - tj. disket a magnetické pásky.
       Pro zpracování dat je zatím k dispozici celkem široká paleta zařízeni - SF báze má (v úzké spolupráci s KK) k dispozici techniku umožňující zpracováni dat z těchto medii:
       - magnetická páska IBM
       - disketa 8' IBM
       - disketa 8' CP/M (Robotron 1715)
       - disketa 8' MS-DOS
       - disketa 5.25' MS-DOS
       - disketa 5.25' CP/M
       Předpokládá se v nejbližší době i možnost použiti disket 3.5' (MS-DOS, TOS), připadne disket 3' (Amstrad).
       Mezi všemi uvedenými medii je možný přenos dat včetně příslušných konverzi.
       Důraz je kladen na operační systém MS-DOS (PC-DOS). S přenosy z počítačů ATARI řady 8OO, 13O a COMMODORE 64 nelze zatím bohužel počítat vzhledem k fyzické neslučitelnosti jejich standardních medii (disket) s ostatními systémy. Předpokládá se však brzké zajištěni přenosu z počítačů kompatibilních se SIHCLAIR ZX SPECTRUM - především na počítače IBM PC XT/AT a kompatibilní. Přenos bude zajištěn oboustranné pomoci běžné kazety.
       Práce s českým textem je na počítačích s OS MS-DOS zajištěna pomoci programů pro ovládáni klávesnice a tiskárny (EPSOH LQ a komp.) s přiřazením kódu podle Kamenických (graficky adapter EGA, Hercules +, přeprogramovaný generátor znaků v EPROM). Tisk je u devítijehličkových tiskáren zajištěn programem LETTRIX.
       Předpokládá se i použiti znakové sady LATIN 2 PC, mezi sadami bude za-jištěna konverze. U počítačů vybavených adapterem CGA nebo Hercules je použit textový procesor CHI-WRITER verse 2.12 a vyšší.
       Zájemci o spolupráci či bližší informace se mohou obrátit na SF MUSEUM či redakci IK. V případe zájmu bude vydán obsáhlejší samostatný materiál, připadne lze uvažovat o uspořádáni semináře při některé vetší akci.
       Už nyní nám však můžete posílat příspěvky do IK na výše uvedených mediích (v případě použití CHI-WRITERu by mely byt na disketě i použité znakové sady).
-fx-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK