Logo rubriky
89/1907.txt
  (64)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 7/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Pidicon

       unikátní con pro děti (mohou byt i v doprovodu rodičů) se koná 2.- 4. Června (6.) v Táboře.
       Nocleh zajištěn, stravu a cestu si účastnici zajišťuji sami.
       PROGRAM: hry v katakombách aj. Máte-li hodné děti, či pokud zlobí neváhejte! Zájemce eviduje a bližší informace podává : Egon Čierny, Matěchova 14, 146 OO Praha 4
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK