Logo rubriky
8/1989
  Fandom (další) (65)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Zpráva o stavu Unie (Úhlavské) přednesená slovutným Akčildejem na Pivochronu 1989

       Vážené fanky,
       vážení fanové,
       milá, případně přítomná faňátka!
       Vítám vás na dnešní výroční schůzi SFK TIK Dobřany a spřátelených organizací. Dovolte mi, abych velmi stručně, ale přitom komplexně zhodnotil úspěchy dosažené i přivlastněné v posledním období.
       Ano, máme být na co pyšní, naše společenství vzkvétá, mohutní a vítězí na všech frontách. Plkání, schizofrenní výmysly a vůbec bláboly všeho druhu vítězně postupují fandomem; Pivocony jsou pod pojmem Pivochron známé a populární i v daleké budoucnosti a i v současnosti se staly vrcholy fandomně společenské sezóny v Plzni zastínivše Chronocony a jiné podobné oficióznosti. Naše další, takřka erbovní akce - PLKON - zprvu skromná, nabyla postupem času netušených rozměrů a významu; letošním setkáním vstupuje do historie jako akce a nejdelší časoprostorovou kontinuitou. Ovšem Osada Dudlaj a přilehlé kolonie nám dávno nepostačují, staly se pouze základnou pro výboje - ať už přes les do Dobřan a nebo mimoprostorem na Scifílii.
       Všech těchto úspěchů bychom jen těžko dosáhli bez všestranné iniciativy našich členů i příznivců; chtějí bych na tomto místě poděkovat zejména těm, kteří neváhají přinést i osobní oběti pro rozkvět fandomu na Plzeňsku, ať už jsou to třeba příslušníci jiných národností učící se pít pivo, aby scifisty nevyhazovali z hospod a nebo příslušnice něžného pohlaví, která díky mohutným energetickým zdrojům svého šarmu docílila přemístění největšího nakladatelského „fandomu“ v republice do Plzně.
       Také dříve neprávem opomíjená organizátorská lóže se po menším zemětřesení v oblasti Pražákovy hory rozpadla na dvě samostatné velmi aktivní skupiny, z nichž jedna systematicky pustoší Scifílii a druhá plundruje fandomní překladiště grafomanioku.
       Jistě ani u nás není vše ideální; tak třeba posledně jmenované síly se občas dostávají do konfliktu s chaotickou entropií prýštící z Dobřanských emitorů, ale obě strany by si měly uvědomit, že jedna bez druhé se neobejde. Nějaké to minimální organizování je přece jen nutné a k těm Dobřanům cestami sice různými, ale nakonec společnými všichni směřujeme.
       Na závěr tohoto výčtu našich úspěchů bych chtěl podotknout, že se nám bohužel přes veškeré úsilí nepodařilo vymyslet přijatelnou teorii, jak jsme se zasloužili o dodávku nejmodernějších laserových zbraní do Zelené díry ausgerechnet v Zátiší u Plzně, ale mohu přislíbit, že to do příště vypátráme - v této chvíli nám připadá vířit zelenou protoplasmu v Souhvězdí Žab přece jen příliš nebezpečné.
       Jak můj příspěvek naznačil, máme ještě rezervy; mohli bychom například taky začít dělat něco rozumného a pořádného - a možná se nám to začíná tu a tam i dařit, Nicméně doufám, že to nebude na úkor srandy a krásného bláznovství, které je a zůstane pro mne obsahem slova fandom.
-akč-
       Gambrinus nad Úhlavou 13, pátek
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK