Logo rubriky
89/1908.txt
  Cony (další) (65)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 8/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Quo vadis Pardon ???

       Finanční laťka opět výše
       Přiznám se, že mi oznámené ceny našeho letošního celostátního setkání poněkud vyrazily dech. V prvním dojmu napadne našince, že si pořadatelé chtějí pořádně namastit kapsu. Při druhém čtení pozvánky, jejíž mírně zlidštěnou podobu naleznete na těchto stránkách, je však ale zcela zřejmé, že se Pavel Konečný a jeho kamarádi stali obětí mimořádně chamtivého zřizovatele, který dokonce vyhrožuje stornováním případně nevýdělečné akce!
       Z tohoto pohledu se potom jeví čtvrteční začátek jako nešťastný: Kdo z přespolních bude ochoten věnovat 1-2 dny videoprojekcím (byť provozovaným kvalitní technikou)? Podle malého soukromého průzkumu mezi pražskými fany soudím, že většina účastníků dorazí během pátečního odpoledne až večera. Nicméně budou nuceni zaplatit celý program! Proto si myslím, že zkrácení akce o zmiňovaný čtvrtek by jistě zmírnilo onu nemalou sumu. Anebo jiná možnost: V Polsku, kde jsou čtyřdenní akce běžnější (ale i dražší) než u nás, prodávají pořadatelé kromě kompletního balíku služeb (samozřejmě včetně stravy) také vstupenky na jednotlivé dny. Připadá mi to velice korektní vůči lidem, kteří se z nejrůznějších důvodů nechtějí či nemohou zúčastnit celé akce.
Miloš Podpěra,C
       Metodicko informační materiál KK. Číslo 8/63, ročník Ví/1989, Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: Zdenek Rampas, CL. Redakce: TRK Ker. Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: i . Bezděk. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ.
       Uzávěrka tohoto čísla byla dne 23. 5. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK