Logo rubriky
89/1908.txt
  Překlady (další) (65)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 8/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Anketa Radky Žákové

Již přesně nevím,co vše mne přivedlo na myšlenku uspořádat anketu o SF knihu, která by u nás měla vyjít v překladu. Snad určitá nespokojenost s nabídkou překladových SF v knihkupectvích, snad článek R. Lipčíka v silvestrovském čísle MS. Díky tomu více než 40 fanů, autorů, redaktorů, a překladatelů obdrželo těsně po vánocích můj dopis s prosbou o seznam knih a povídek, které by měly být u nás přeloženy a vydány. Každý titul měl být ještě označen prioritou O - 1,00 určující žádanost titulu. Datum uzávěrky 10. ledna 1989. Slíbila jsem, že anketu do 7 dnů vyhodnotím a výsledky zveřejním v IK a pošlu zájemcům.
       Do uzávěrky jsem obdržela 20 odpovědí. Množství titulů mne opravdu překvapilo. Ovšem po asi čtyřhodinovém zpracování vše zdaleka nekončilo, neboť v dalších 14 dnech jsem dostala ještě 6 odpovědí, z nichž jen ta od F. Hlouse čítala 54 titulů. Po další několikahodinové práci s doplňováním abecedního seznamu všech titulů a hledání originálních nazvu, či naopak jejich překladů, jsem konečně získala výsledky. Seznam již obsahoval 204 titulů! Ovšem jen 37 z nich získalo více než jeden hlas. Tyto zde uvádím.
       Jak ovšem výsledky srovnat, ti. Jak objektivně srovnat neznámou knihu, kterou uvedl jediný účastník ankety, s tou, kterou si přečetlo více účastníků, třeba jen proto, že u nás ve fandomu jsou dostupnější knihy v polštině či ruštině, než v angličtině. Proto u všech uvedených titulů uvádím, zda jsou v 100 Best SF ) (číslo určuje pořadí)0 Další údaj (+ nebo -) říká, zda je titul v základní knihovně SF. Z výsledků je zřejmé že náš „žebříček“ se od 100 Best SF ++ značně liší. Protože účastníci, uváděli i jazyk, ve kterém dotyčné dílko četli, je možné z anketních lístků vyčíst i dostupnost a čtivost v cizích jazycích, ačkoli většina titulů, které účastníci uváděli, je původně anglická, mnozí z nich je četli v polském či ruském překladu. Někteří dávají dokonce překladu do slovanského jazyka přednost před anglosaským originálem. Je zde vidět i určité ovlivnění autorovým věhlasným jménem tak, že např. díla Clarka, Asimova či Dicka uváděli účastníci mnohem častěji, než např. díla LeGuinové, Simaka či Sturgeona. Je dosti patrný i rozdíl v možnostech jednotlivých dotazovaných přečíst si to, co se jim dostane do ruky, či to, co si opravdu chtějí přečíst. Ta druhá skupina má většinou vetší přehled, čte v originále (angličtině, francouzštině) a uvádí tedy opravnu výběr knih, ne většinu titulů, které přečetla.
       Závěrem bych chtěla poděkovat všem, kteří do ankety přispěli, zejména V. Křížoví z Brna, který k anketnímu lístku přidal ještě seznam titulů v základní knihovně SF++), 100 Best SF+ ) a ještě dva zajímavé žebříčky. Ivovi Železnému za nabídkový katalog SF knihkupectví v Kodani, s nímž jsem mohla originální názvy korigovat a v neposlední řadě i Daniele Kovářové-Šindlerové, která seznam všech 204 titulů přepsala i jejímu manželovi, který jí pomáhal.
       Jako poděkování za vyplněný anketní lístek začínám všem účastníkům rozesílat kompletní seznam titulů, které se v anketě objevily i s údaji o počtu hlasů, prioritě a původci hlasu. Nechť seznam poslouží k orientaci v cizojazyčných SF. Třeba budou za pár let jíž výsledky podobné ankety objektivnější.
       Pozn: Výsledky ankety též zašlu těm nakladatelstvím, která vydávají překladovou SF.
       + )100 Best SF Novels (1948-1984) (In: David Pringle: Science Fiction Best Novels; Loncon, Xanadu 1985)
       ++) The 5 Parsec Shelf: a Suggested Basic Library and/or Reading List in Science Fiction (In: Baird Searles, Martin Last, Beth Meacham & Michael Franklin: A Reader's Guide to Science Fiction; New York, Avon Books 1979, p. 241-242)
-RŽ-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK