Logo rubriky
89/1910.txt
  (67)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 10/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Došlo po uzávěrce

Olomouc : Náš dopisovatel z letošního hlavního města čs. SF, Olomouce nám hlásí /telegraficky/: Cena Karla Čapka - Jan Hlavička, MC Mlok za zásluhy - Vlasta Talaš, M Ludvík za totéž - Pavel Nosek, L
/odik/

OPRAVTE SI PROSÍM V ADRESÁŘI !

       51) TERRA Praha, Robert Rameš, 25. února 1293, 415 01 Teplice
       Metodicko-informační materiál kk. Číslo 10/XXX. ročník VI/1989. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 163 OO Praha 6. Šéfredaktor: Zdeněk Rampas. CL. TRK Férda Mravenec, M. Podpěra, C. Grafická úprava: F. Bezděk. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou, NEPRODEJNÉ.
       Uzávěrka tohoto čísla byla dna 8.7. 1989
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK