Logo rubriky
89/1910.txt
  SF soutěže (další) (67)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 10/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Soutěž O STŘÍBŘITĚ LESKLÝ HALMOCHRON

       KLUB VĚDECKÉ FANTASTIKY PŘI MěVSSM V PLZNI VYHLAŠUJE VI. ROČNÍK LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
       O STŘÍBŘITĚ LESKLÝ HALMOCHRON
       Příspěvky s tématikou cestování v čase zasílejte ve dvou vyhotoveních normovaného strojopisu nejlépe ihned, ale nejpozději do 17. září 1989 na adresu:
       ing. Karel JEDLIČKA, NEPOMUCKÁ 15, 317 84 PLZEŇ
       Práce se autorům nevracejí ani na vyžádáni a zůstávají k dispozici pořadatelům.
       Výsledky budou vyhlášeny na Pivochronu 13. 10. 1989.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK