Logo rubriky
89/1912.txt
  Fandom (další) (69)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
  Interkom 12/1989  
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Milá návštěva

Občas dokáže návštěva Zdeňka Rampase přinést i nečekaná překvapení. Když jsem tak jednou v pondělí odpoledne zamířil k němu, přišel jsem právě včas, abych se zúčastnil zajímavého setkání. Na návštěvu do Československa totiž přicestoval první tajemník Všesvazového svazu klubů přátel
       sci-fi XXX (Bcecos3HMři C os ar KM) Michail Aíbertovič Jakubovskij. Na rozdíl od naší Koordinační komise ovšem VSKLF opravdu existuje - a to dokonce oficiálně. Je tedy vidět, že se od našich východních sousedů budeme muset učit i co se organizování scifi týče.
       Byl to příjemný večer, vždyť také Michail Albertovič se svojí manželkou (tedy, jak sám říkal, též sekretářkou) Annou, odjížděli opravdu tou nejposlednější tramvají. Je jen škoda, že se v Praze (na rozdíl od Olomouce a dalších českých a moravských měst) zdrželi jen dva dny - jisté by se naše hovory zabývali i jinými (a neméně zajímavými) tématy, nejen science fiction a fandomem.
       Doufejme, že naše spolupráce se sovětskými XXX KM* bude probíhat i dále, o což se budeme snažit i účastí na různých sovětských conech, jejichž seznam a hlavní informace o nich nám Michail také přivezl. Čili, pro ty z Vás, kdo by měli zájem:
       XXX „ COUKOH - 3. -9. 9. 1989 - Qxecca, HUKOJSBBB
       XXX * HOBOKOH asi 20, 9. 1933 - Kpacuoxap
       Info: AnarojiKň MB. HerpeoKO, a/a 933, Kpacnojiap 62, 350062 CCCP
       * „Mléčná dráha“ asi 3. W. 1989 KHGB
       Info: EBr&mt& AjsaxcfKíffp Stejtapescxítň, np. KpacH03Be3AHíiň 117, KB. 45, Kues, 252118, CCCP, TSJI. 2659515
       Budete-1 i mít zájem o další informace, neleňte a obrat té se přímo na: Mnxaar. Ajii6epTOBHM 8Ky6QBCKMň, np. IIoAiBHnHMKOsaft 12, KB. 10, 344102 POCTOB HS , CCCP, TSJI. 8632 - 28S542.
-jo-

pozvánka

Zveme vás na IV. návštěvní den Klubů Time Machine a Julese Vernea, který se koná 21. října 1989 na koleji Vltava na Jižním městě, Praná 4, Začátek v 10.00 (prezence od 9.00).
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK