Logo rubriky
14/1989
  SF soutěže (další) (71)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

SF SOUTĚŽ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

První ročník SF soutěže vyvrcholil finálovými boji na letošním PARCONU. Do finále postoupilo celkem 5 družstev: SFK Břeclav, Bratislava, Slaný, Šumperk a jeho náhradnici, za bratislavské družstvo vedené P. Pavelkou, i SFK Jihlava.
       Po první části finále (přednáška na téma „Proč vyhynuli dinosauři?“ + písemná část) se ustavilo následující poradí:
       1. Bratislava 30 bodů
       2. Břeclav 25 bodů
       3. Jihlava 23 bodů
       4. Slaný 19 bodů
       5. Šumperk 14 bodů
       Do užšího finále postoupila první tři družstva. Po osmi otázkách 2 oblasti SF, vědy i techniky se utvořilo toto poradí:
       1. - 2. Bratislava 40 bodů
       1. - 2. Jihlava 4O bodů
       3. Břeclav 37 bodů
       O vítězi rozhodovala doplňující otázka a ta určila jako vítěze družstvo BRATISLAVY vedené kapitánem VLADEM SPROŇEM! Všechna zúčastněná družstva obdržela odznaky časopisu Zápisník, první tři družstva i hodnotné ceny (soška FanFana, soubor počítačových programů, knihy).
       Snad by bylo vhodné se ještě několika slovy vrátit k celému průběhu soutěže a zamyslet se i nad její budoucností. Soutěž byla oficiálně vyhlášena časopisem Zápisník v čísle 25/88. Úvodního domácího kola se zúčastnilo celkem 18 družstev, vesměs tvořených členy jednotlivých SF klubů. Vzhledem k tomu, že na celou přípravu a organizaci soutěže jsme vlastně byli jen dva - já a Vlasta Talaš, dále pro jen vlažný zájem ze strany SF klubu a hlavně jak pro vcelku malý počet družstev, jsme upustili od myšlenky organizovat regionální (postupová) kola. Do finále tedy postoupilo přímo prvních pět družstev z úvodní domácí části.
       Při přípravě otázek pomohli někteří fanové (Z. Rampas, I. Adamovič, S. Čermák), při vlastním finále ochotně jako porotci nastoupili V. Veverka a Z. Rampas.
       K organizaci a průběhu finále na Parconu lze mít z pohledu diváka určitě jisté připomínky. Je pravda, ze jsme si dost lámali hlavu, jak vedle soutěžní formy zajistit i diváckou přitažlivost. Nevyšlo to zcela ideálně, leč presto si myslím, ze finále SF soutěže patřilo (A může patřit!) k jedním z vrcholu PARCONU.
       S Vlastou Talašem jsme se již domluvili na organizaci dalšího ročníku. Samozřejmě ze bychom však chtěli znát vaše názory či připomínky k teto soutěži. Pro příští rok rozhodně počítáme, že celá soutěž bude časově sevřenější (první ročník se roztáhl na více než pul roku). Úvodní kolo bude vyhlášeno v prvním čísle FanFanu v příštím roce (únor 1990) a samozřejmě i v Interkomu. Finále proběhne opět na PARCONu (v Bratislavě). Byli bychom rádi, kdyby se dvojčlenný tým organizátorů rozšířil o 1-2 další stálé spolupracovníky. Zejména bychom přivítali pomoc při výběru a sestavení soutěžních otázek. Návrhy a náměty otázek mažete zasílat v libovolném množství z oblasti SF, veda, technika na adresu:
       Ladislav Peška, Na dolíkách 503, 274 Ol Slaný
       Zaslání návrhu otázek nikterak neovlivňuje Váši případnou účast na soutěži.
L. Peška
       Metodicko-informační materiál KK. Číslo 14/69, ročník Ví/89. Adresa redakce: Interkom, Libocká 3, 162 00 Praha 6. Šéfredaktor: SFDr. Zdeněk Rampas, OL. Redakce: TRK Per. Mravenec, SM)r. M. Podpěra, C. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou ani stylistickou úpravou. NEPRODEJNÉ .
       Uzávěrka tohoto čísla byla dne 19.10.1989.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK