Logo rubriky
16-17/1989
  Fandom (další) (73)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

Telegraficky o dosavadní činnosti SAF

       1. Z podnětu Ondřeje Neffa a dalších fanoušků SF byla na Draconu '89 (9.12.1989 v Brně) vytvořena Přípravná skupina, jež založila Syndikát autorů fantastiky.
       2. Přípravná skupina pověřila své pražské členy, aby na základě dokumentů vypracovaných na Draconu (zejména Programového prohlášení SAF) vytvořila stanovy SAF a požádala o registraci Syndikátu u příslušných institucí.
       3. Ještě na Draconu byl vytvořen základní seznam příznivců SF, kteří byli pozváni na nejbližší schůzku SAF 14.12 do SF klubu R.U.R., kde byli přizváni ke spolupráci. Přítomní byli seznámeni s cíly, zásadami a stanovami SF. Dále byl zvolen čestný předseda SAF dr. Josef Nesvadba. Hostem setkání byl i Alexandr Kramer, jehož autorský a teoretický přínos české SF byl z politických důvodů řadu let neznám.
       4. O týden později (22.12) opět v R.U.R. Ondřej Neff informoval SAF o tom, že stanovy byly předloženy k registraci na MV ČSR. Dále byli členové SAF informováni o probíhajících jednáních směřujících k založení SF magazínu.
       Jako host byl jednání přítomen Karel Hvížďala.
       Členové SAF odsoudili teror rozpoutaný totalitním režimem proti rumunskému lidu.
-r-
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK