Logo rubriky
16-17/1989
  Fandom (další) (73)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1989

SYNDIKÁT AUTORŮ FANTASTIKY

       1.Nezávislá iniciativa, která již deset let působí v oblasti kultury se dnes, 9.12.1989, na DRACONu'89 rozhodla založit Syndikát autorů fantastiky.
       2.
       2. Syndikát sdružuje tvůrce soustavně pracující jako spisovatelé, Překladatelé, teoretici, editoři, výtvarníci a manažeři v oboru fantastiky. Členství je individuální, dobrovolné a je podmíněno podáním rádné přihlášky a prokazatelnou činností v oboru.
       3. Cíle a obsah činnosti:
       - podpora činností uvedených v bodě 2,
       - organizování, podpora a rozvoj zájmových sdružení a klubů,
       - ediční a další hospodářská činnost, především v oblasti vydávání knih a časopisů, pořádání výstav a organizace společenských a odborných akcí,
       - právní ochrana členů a agentáž v oblasti autorského práva v tuzemsku i v zahraničí,
       - z ediční a jiné hospodářské činnosti vybudování fondu, jeho správa a využívání, zejména podpora talentů v oboru,
       - podpora vědecké a teoretické činnosti v oboru,
       - zpracování a šíření informací v oboru a jeho propagace,
       - styk s zahraničím.
       3.Na DRACONU'89 (8.-10.12.1989 v Brně) jeho účastníci aklamací schválili dokumenty předložené přípravnou skupinou ve složení: C. Biedermannová, Z.Hajný, O.Herec, M.Hlaváč, P.Konečný, J. Maxon, F. Moravec, O.Neff, J.Pavlík, J. Pecinovský, Z.Rampas, J.Smékal, V.Srpoň, V. Talaš a V.Veverka. Přípravná skupina byla pověřena vypracováním návrhu stanov, vycházejících ze stanov Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury (ADDL) a Obce spisovatelů (OS).
       4.Ve čtvrtek dne 14.12.1989 v 18.00 hod. v SF klubu R.U.R. se sejde shromáždění, na němž bude přípravná skupina informovat o pracovní verzi stanov, které budou součástí dokumentace, nezbytné ke schválení syndikátu. Pro shromážděni v klubu R.U.R. v Praze byla zastoupením slovenských fanů pověřena C. Biedermannová a zastupováním fanů moravských a slezských Z.Rampas. Shromáždění projedná další postup a doplní pracovní skupinu o další členy, kteří nahradí mimopražské účastníky.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK