Logo rubriky
1/1990
  Cony (další) (74)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

První veřejné odhalení rusalek

Netřeba pochybovati o tom, že poklidnou hladinu fandomu rozvířily v poslední době jakési spodní proudy. Stačí toliko prolistovat letošní čísla Interkomu, aby si našinec uvědomil jak lavinovitě stoupá počet článků, podepsaných zkratkou Mme de Fan a E.H.
       Naštěstí se ve fandomu našla hrstka odhodlaných samozvanců, která se rozhodla diktátorsky zasáhnout a tyto spodní proudy odhalit. Zformovala se za pět minut dvanáct v Bratislavě 11. listopadu 1989 na Istroconu, takže na Miniconu, jenž se uskutečnil o týden později v Praze, měla už svého zvěda.
       Jaké bylo jeho zděšení, když se stal svědkem, jak tyto síly bezostyšně vystupují na povrch. Neboť jak jinak nazvat veřejné vystoupeni C.B. a E.H., zřetelně inspirované cizími ideologiemi, jež nejsou vlastní našemu fandomu.
       Bohudíky byla již naše skupina akceschopná a měla klíč k řešení situace ve svých rukou. Tedy „Klíč k určování rusalek aneb úvod do najádologie“, vědecké dílo estonského literáta pana Vetemaay. Ano, právě tento vědec nás uvedl na stopu, jeho přičiněním jsme prozřeli a pochopili, že do fandomu pronikly nadpřirozené síly! A jmenujme konkrétně - do poklidných scifoidních vod našeho tiše pánského fandomu pronikly vodní panny a zpěnily je do širých kol!
       Proto jsme tedy v Bratislavě 11. listopadu 1989 založili Najádologickou sekci při čs. fandomu (zkratka NS - nesměšovat prosím s Národním shromážděním) a rozhodli se proti rusalčímu vlivu bojovat

KONTRAREVOLUCE NADPŘIROZENA NEPROJDE!

       Jako hlavni zbraň jsme si zvolili oblíbený prostředek z démonologického inventáře, totiž odhalení jména, neboť jak jest obecně známo, pojmenováním ztrácí nadpřirozeny duch svoji sílu.
       Z těchto důvodů se Najádologická sekce ve složeni M. Linduška z klubu IF, předseda a 1. polní pozorovatel, P. Mikuláštík z klubu Nyx, jednatel a 2.polní pozorovatel, R. Spousta z téhož klubu jako úřední ňadroměřič a 3. polní pozorovatel, dále F. Moravec, předseda klubu Malevil jako zástupce dělnické třídy a 4. polní pozorovatel a konečně F. Novotný z klubu NPC, jako mluvčí a 5. polní pozorovatel, rozhodla v rámci
       Draconu 89 provést základní sběr dat a realizovat První veřejné odhalování rusalek v dějinách čs. fandomu. Pro sběr dat byla použita klasická, již čtyřmecítma let vyzkoušená metoda kádrového dotazníku. Samo odhalování, odehrávající se pak o sabatním svatvečeru, mělo úspěch přímo frenetický.
       Slavnostně bylo odhaleno celkem devět rusalek, z nichž každá dostala k růži i Technické osvědčení rusalky, obsahující jak zatřídění do čeledi, tak i do řádu a druhu.
       Toto zatřídění je v podstatě tajné a známo toliko členům NS (chceme si pochopitelně uchovat monopol moci nad nadpřirozenem), i když možnost odhalení rusálčí bytosti jsme formálně nabídli všem účastníkům Draconu (popis, jak to probíhalo, ponecháváme jiným zpravodajům), avšak již dopředu jsme věděli, že šance laiků budou nepatrné. Náš předpoklad je plně potvrdil, neboť toliko ve dvou případech z devíti se přítomnému fandomu podařilo určit čeleď, rod i druh předváděných rusalek.
       Jedním z nich byl i případ Vlada Srponě, v němž byl rozpoznán převzácný druh tzv. kvark-rusalky, tj. rusalky ve stavu metamorfózy. Leč aby bylo pravdě učiněno zadost, jsme nuceni připodotknout, že pravá totožnost V.S. byla prozrazena právě čerstvě demaskovanými rusalkami, což zrovna nesvědčí o soudružském duchu mezi nadpřirozenými bytostmi. Avšak my alespoň víme, odkud pramení Vladova magická síla, s jakou vystupuje ve slovenském fandomu.
       Samozřejmě, že veškerý pramenný materiál, jakož i zprávu z Prvního veřejného odhalováni zpracujeme do důkladné habilitační práce, kterou hodláme předložit jako kolektivní dílo ústředí Najádologické společnosti v Československu a budeme za ni požadovat udělení bakalářských hodností pro všechny naše členy.
       Upozorňujeme však, že NS je vyloženě elitářská, nedemokraticky uzavřená a eventuální zájemce bude důkladně prověřovat (kádrových dotazníků bude ve sběru dost).
       Rusalky přece nemůže zkoumat každý! Kam bychom přišli?!
       Končím provoláním našeho hesla.

ZA DALŠÍ ODHALOVÁNÍ! .

Jménem Najádologické sekce
František Novotný, M, AuCAF 88, NPC, mluvčí NS a 5. p.p.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK