Logo rubriky
1/1990
  Fandom (další) (74)
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK   
 
Všechna práva © Interkom 1984 - 1990

Prohlášení přípravné skupiny pro založení
Syndikátu autorů fantastiky
(dne 9.12.1989, DRACON'89, Brno)

ve složení: C.Biedermanová. K.Blažek, Z.Hajný, O.Herec, M.Hlaváč, P.Konečný, J.Maxon, F.Moravec, O.Neff. F.Novotný, J.Pavlík, J.Pecinovský, Z.Rampas, J.Smékal, V.Srpoň, V.Talaš a V.Veverka.
       Všechny totalitní režimy pronásledovaly science fiction jako jednoho ze svých nepřátel v oblasti kultury. Perzekuoval ji Hitler stejně jako Stalin, Mussolini stejně jako Franco. V posledních třiceti letech Stalinovi dědicové i nadále science fiction
       potlačovali a jejich autory diskriminovali. V období tak zvané normalizace nastala situace o to nenormálnější, že autoři sci-fi byli znevýhodňováni ediční i honorářovou politikou, byli i nadále znevažováni režimní kritikou, ale režim sám finančně těšil z obliby, jíž se jejich díla těšila u široké kulturní veřejnosti. Ze zisků vytřískaných na sci-fi se financovalo vydávání ležáků oblíbenců státní kultury.
       V současné době v Československu působí na padesát autorů, kteří v žánru sci-fi vydali nejméně jednu knihu. Další rukopisy, zejména mladých autorů, čekají na otištění. Autoři a přátelé literární, filmové i divadelní fantastiky, jsou sdruženi ve více než osmdesáti klubech. Ty mají na dva tisíce aktivních členů. Již deset let tato nezávislá iniciativa pracuje nejen bez podpory orgánů, které by se o takovou podporu měly starat, ale přímo jim navzdory. Komise pro sci-fi při Svazu českých spisovatelů byla rozpuštěna proto, že její členové v čele s předsedou J.Nesvadbou spolupracovali s mladými přáteli sci-fi. Literární, ale i filmová, divadelní, výtvarná a hudební fantastika je způsob uměleckého náhledu na skutečnost přiměřený době, ve které žijeme, době vstupu do třetího tisíciletí, je to svébytný druh uvažování a vztahu ke světu a ke svému rozvoji potřebuje specifické podmínky. Ty může zajistit jen specializované profesní sdružení - a tím je právě zakládaný Syndikát autorů fantastiky. Svým programem se připojujeme k úsilí Občanského fóra a Verejnosti proti násiliu vytvořit svobodnou duchovní atmosféru, nezbytnou k vybudování ve všech ohledech prosperující společnosti.
Předchozí článek Další článek Obsah čísla Obsah ročníku Index Archiv IK